Skip to content

Camau cyntaf

Synwyryddion

Dysgu sut i raglennu'ch micro:bit ifesur eich amgylchedd gan ddefnyddio synwyryddion parod

Yn adeiladu ar beth rydych wedi'i ddysgu yn y setiau LEDs a botymau, bydd y prosiectau a'r fideos hyn yn dangos i chi sut i raglennu'ch micro:bit i synhwyrosymudiad, golau, tymheredd a meysydd magnetig.

Mae pob set o brosiectau wedi'u llunio i gynyddu'ch dealltwriaeth a'ch hyder yn raddol. Gallwch ddewis un neu weithio drwyddynt i gyd i ddatblygu eich dealltwriaeth o ddefnyddio synwyryddion micro:bit.

Set 1: Gemau mesurydd cyflymiad

Yn y dilyniant hwn o brosiectau, byddwch yn dysgu sut i ddefnyddio'r mesurydd cyflymiad a chreu dis a gêm â'ch micro:bit.

Ysgwyd eich micro:bit i wneud rhifau ar hap

Gwneud tegan a fydd yn dweud eich ffortiwn

Set 2: Rhifyddion camau mesurydd cyflymiad

Dysgu sut i ddefnyddio'r mesurydd cyflymiad i raglennu rhifyddion camau sy'n fwyfwy soffistigedig.

Gwneud eich rhifydd camau eich hun gyda micro:bit

Set 3: Tymheredd

Dysgu sut i drawsnewid eich micro:bit yn thermomedr.

Gwneud thermomedr syml â'ch micro:bit

Dysgu mwy am synhwyrydd tymheredd ymicro:bit

Set 4: Golau

Darganfod sut i ddefnyddio synhwyrydd parod y micro:bit, gan ddechrau gyda'r prosiect 'Synhwyrydd golau haul' rydym wedi'i weld yn y set LEDs a botymau.

Creu golau sy'n troi ei hun ymlaen pan fydd yn dywyll

Gwneud larwm sy'n canu pan fydd y goleuadau'n troi ymlaen

Dysgu mwy am synhwyrydd golau'rmicro:bit

Set 5: Cwmpawd

Troi eich micro:bit yn gwmpawd a dysgu sut i'w ddefnyddio i synhwyro os oes magnetau'n agos

Dysgu mwy am y cwmpawd ar y micro:bit

Set 6: Logo cyffwrdd - newydd

Mae gan y micro:bit newydd â sain logo aur ar y blaen sy'n gweithio fel synhwyrydd cyffwrdd. Mae'r prosiectau hyn yn dangos i chi sut y gallwch ei ddefnyddio fel mewnbwn ychwanegol.

Dysgu mwy am y logo cyffwrdd ar y micro:bit

Ariennir gan Lywodraeth Cymru / Funded by Welsh Government

Translation generously supported by the Welsh Government.