LED näyttö

"BBC micro:bit LED näyttö koostuu 25 punaisesta LEDistä jotka on järjestetty 5X5 muotoon (5 LEDiä vaaka- ja pystysuunnassa).

BBC micro:bit kaikki 25 LEDiä palavat

 

Mikä LED?

Käytä x , y koordinaatteja osoittamaan näytön tiettyä LEDiä; x on vaakasuora rivi ja y on pystysuora sarake (0, 1, 2, 3, 4). Määritä ledin koordinaatit x, y asettamalla micro:bit vaakasuoraan, niin kuin luottokortti (katso kuvaa yläpupolella).

LED-näytön x, y koordinatit ovat 5x5 ruudukossa seuraavat:

0, 0 1, 0 2, 0 3, 0 4, 0

0, 1 1, 1 2, 1 3, 1 4, 1

0, 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2

0, 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3

0, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4

The x, y coordinates for the LED in the centre of the grid are 2, 2. Starting from 0, 0 count over 2 columns and then down 2 rows.

Rivi, sarake - 1

Since the row and column numbers start at 0, an easy way to figure out the x, y coordinates is to subtract 1 from the row and column number (when counting from 1). In other words, to specify the LED in the 4th column 5th row, subtract 1 from each number to get coordinates 3, 4.

LEDien ohjelmointi

MakeCode Editor

LEDin kytkeminen päälle/pois päältä

Use plot and unplot to turn an LED on or off.

Onko LED päällä vai pois päältä?

Use the point function to find out if a LED is on or off.

Näytä kuvia, merkkijonoja tai numeroita

Instead of turning individual LEDs on or off, as above, you can display an image directly to the screen or show text/numbers on screen using the show number/show string function.

Python

See the images section of the documentation to learn more about programming the LEDs in Python for micro:bit.

Selecting this opens external content from our support system, which adheres to their privacy policy.