Telefonska sekretarica

Započnite radom u MakeCodeu s programom 'hello, world!'!

 • Get started
 • MakeCode
 • Algorithm
 • Code
Print lesson
 • Starosna dob 8+
 • 30 minute
 • MakeCode Editor

Uvod

Prvi projekt s micro:bitom i uređivačem MakeCode. Ova lekcija je uvod u micro:bit. Usmjerena je na osnovni tekstualni algoritam u dijagramu toka ili u pseudokodu. Učenici razvijaju vlastiti program i testiraju ga na micro:bitu.

Vodič za nastavnike

Otvorite Otvoreni materijali za nastavnike

Aktivnost

U uređivaču Make Code odaberi osnovnu naredbu iz izbornika naredbi i pronađi blok “show string” te ga povuci na radnu površinu. Postavi blok 'show string' unutar petlje 'forever'. Ako se petlja 'forever' ne pojavi na radnoj površini kada se učita, može se pronaći unutar osnovne naredbe unutar blokova. String 'show' će prikazati tekst koji korisnik unese unutar okvira varijable.


basic.forever(() => {
  basic.showString("Hello!")
})
  

Uredi string klikom na riječ “Hello!” te tu utipkaj “Ask me a Question”.


basic.forever(() => {
  basic.showString("Ask me a Question.")
})
  

Spremi projekt i preuzmi ga na micro:bit.

Izazov

Pokušaj dodati sljedeću funkcionalnost:

 • Dodavanje tipki da i ne
 • Dodavanje inputa 'shake'
 • Dodaj sustav bodovanja

Nauči više

Pogledaj lekciju Pogodi broj za početak korištenja inputa (ulaza).

Selecting this opens external content from our support system, which adheres to their privacy policy.