Saznaj više o MakeCodeu

Uređivač MakeCode je vizualno, intuitivno programsko okruženje. Programiraj svoj micro:bit u Blocksu ili se prebaci na JavaScript i u potpunosti iskoristi brojne značajke uređaja poput 'peer-to-peer' (korisnik-prema-korisniku) radija i Bluetootha.


Proširi svoje znanje o radu u ovom uređivaču na stranici code reference.

javascript-uređivač

Brze poveznice

Mnogo odličnih resursa za početak rada s micro:bitom i MakeCodeom!

Uvod u računalnu znanost Primjer projekata + kôd 37 ideja za lekcije

Lekcije

Selecting this opens external content from our support system, which adheres to their privacy policy.