Aktivnost Kamen, škare, papir

U ovoj aktivnosti napravi cool igru Kamen, škare, papir!

 • Get started
 • MakeCode
 • Random
Print lesson
 • Starosna dob 8+
 • 30 minute
 • MakeCode Editor

Uvod

Ovaj projekt uči te kako napraviti igru Kamen, škare, papir koristeći se blokom "random" i LED diodama.

Vodič za nastavnike

Otvorite Otvoreni materijali za nastavnike

Aktivnost

8 koraka

Prvi korak

Želimo da micro:bit odabere kamen, škare ili papir kada ga protreseš. Postavi blok on shake pa kada protreseš micro:bit pokrenut će se dio programa.


input.onGesture(Gesture.Shake, () => {
 
})
     

Drugi korak

Dodaj varijablu "weapon" za pohranu nasumičnog broja odabranog pomoću pick random.

Kada ga protreseš, micro:bit bi trebao odabrati nasumičan broj od 1 do 3 i pohraniti ga u varijablu weapon. (Ova je varijabla nazvana weapon jer kamen, škare i papir predstavljaju oružja kojima se koristiš za borbu sa svojim prijateljima!)


let weapon = 0
input.onGesture(Gesture.Shake, function () {
  weapon = Math.randomRange(1, 3)
})
     

U kasnijem koraku svaki od mogućih brojeva (0, 1, ili 3) uparit će se sa slikom. Kada se odabere odgovarajući broj, slika se prikaže na LED diodama.

Treći korak

Postavi blok if ispod pick random i provjeri je li weapon jednak 1.


let weapon = 1
input.onGesture(Gesture.Shake, function () {
  weapon = Math.randomRange(1, 3)
  if (weapon == 0) {
   
  }
})
     

Četvrti korak

U bloku if postavi blok show leds koji prikazuje sliku komada papira.


let weapon = 1
input.onGesture(Gesture.Shake, function () {
  weapon = Math.randomRange(1, 3)
  if (weapon == 0) {
    basic.showLeds(`
      # # # # #
      # . . . #
      # . . . #
      # . . . #
      # # # # #
      `)
  }
})
     

Peti korak

Klikni '+' za dodavanje odjeljka 'else' i 'else if', potom dodaj uvjet za provjeru je li weapon jednak 1.


let weapon = 1
input.onGesture(Gesture.Shake, function () {
  weapon = Math.randomRange(1, 3)
  if (weapon == 0) {
    basic.showLeds(`
      # # # # #
      # . . . #
      # . . . #
      # . . . #
      # # # # #
      `)
  } else if (weapon == 2) {
   
  } else {
   
  }
})
     

Šesti korak

Postavi blok show leds ispod "else if" i nacrtaj sliku kamena na zaslonu.


let weapon = 1
input.onGesture(Gesture.Shake, function () {
  weapon = Math.randomRange(1, 3)
  if (weapon == 0) {
    basic.showLeds(`
      # # # # #
      # . . . #
      # . . . #
      # . . . #
      # # # # #
      `)
  } else if (weapon == 2) {
    basic.showLeds(`
      . . . . .
      . # # # .
      . # # # .
      . # # # .
      . . . . .
      `)
  } else {

  }
})
     

Sedmi korak

Dodaj blok show leds sa slikom škara na dio else.

Ne trebaš provjeravati je li weapon jednak 2 jer je 2 jedini broj izostavljen iz 0, 1, i 2. Zato se možeš koristiti naredbom else umjesto else if (klikni tipku '+' za dodavanje dodatnih izjava else/ else if tvom uvjetu).


let weapon = 1
input.onGesture(Gesture.Shake, function () {
  weapon = Math.randomRange(1, 3)
  if (weapon == 0) {
    basic.showLeds(`
      # # # # #
      # . . . #
      # . . . #
      # . . . #
      # # # # #
      `)
  } else if (weapon == 2) {
    basic.showLeds(`
      . . . . .
      . # # # .
      . # # # .
      . # # # .
      . . . . .
      `)
  } else {
    basic.showLeds(`
      # # . . #
      # # . # .
      . . # . .
      # # . # .
      # # . . #
      `)
  }
})
     

Osmi korak

Tvoja igra je spremna! Okupi svoje prijatelje i igraj Kamen, škare, papir!

Izazov

Pokušaj dodati sljedeću funkcionalnost:

 • Prikaži animacije za različite opcije
 • Proširi igru u Kamen, škare, papir, gušter, Spock

Nauči više

Aktivnost 'Čarobna tipka' uvodi ugrađene senzore učeći te kako mjeriti magnetizam.

Selecting this opens external content from our support system, which adheres to their privacy policy.