Aktivnost Smiley Buttons (emotikoni)

U ovoj aktivnosti nauči kako slati i primati podatke!

 • Get started
 • MakeCode
 • Radio
Print lesson
 • Starosna dob 8+
 • 30 minute
 • MakeCode Editor

Uvod

Ovaj projekt upoznaje te sa slanjem podataka na micro:bitove i primanjem podataka od micro:bitova.

Vodič za nastavnike

Otvorite Otvoreni materijali za nastavnike

Aktivnost

7 koraka

Prvi korak

Povuci blok on button pressed naradnu površinu; to će pokrenuti kôd kada je pritisnuta tipka A.


input.onButtonPressed(Button.A, function () {
 
})
     

Drugi korak

Postavi blok show leds unutar bloka on button pressed za prikaz smileyja (smješka) na zaslonu kada je pritisnuta tipka A. Klikni kvadrate tako da se ispune bijelom bojom; to na LED diodi predstavlja 'on'. Koristi se time kako bi nacrato lice.


input.onButtonPressed(Button.A, function () {
  basic.showLeds(`
    . # . # .
    . . . . .
    . . . . .
    # . . . #
    . # # # .
    `)
})
     

Treći korak

Klikni Download za prebacivanje svog kôda na svoj micro:bit i pritisni tipku A.

Četvrti korak

Ponovi prethodne korake s tipkom B; dodaj on button pressed, klikni strelicu pored 'A' za promjenu na tipku B, potom blokove show leds za prikaz namrgođenog lica kada je pritisnuta tipka B.


input.onButtonPressed(Button.B, function () {
  basic.showLeds(`
    . # . # .
    . . . . .
    . . . . .
    . # # # .
    # . . . #
    `)
})
     

Peti korak

Klikni Download za prebacivanje svog kôda na svoj micro:bit i pokušaj pritisnuti tipku A ili B.

Šesti korak

Dodaj tajni način rada kada su tipke A i B pritisnute odjednom (povuci ispod bloka 'on button pressed' i klikni strelicu pored 'A' za promjenu u 'A+B'). U tom slučaju dodaj više blokova show leds za stvaranje animacije...


input.onButtonPressed(Button.AB, function () {
  basic.showLeds(`
    # . # . .
    . . . . .
    . . . . .
    # . . . #
    . # # # .
    `)
  basic.showLeds(`
    . . # . #
    . . . . .
    . . . . .
    # . . . #
    . # # # .
    `)
})
     

Sedmi korak

Klikni Download za transfer svog kôda na svoj micro:bit i pokaži prijateljima!

Izazov

Pokušaj dodati sljedeću funkcionalnost:

 • Pošalji tekstualnu poruku drugom micro:bitu.
 • Omogući korisniku da odabere sliku i pošalje je drugom micro:bitu
 • Omogući da treći micro:bit šalje i prima podatke

Nauči više

Aktivnost 'Kamen, škare, papir' uči te kako napraviti cool igru za micro:bit!

Selecting this opens external content from our support system, which adheres to their privacy policy.