Istina ili izazov

U ovoj zabavnoj aktivnosti uči o nasumičnim brojevima, inputima (ulazima) i outputima (izlazima)!

 • Get started
 • MakeCode
 • Inputs
 • Random
 • Variables
Print lesson
 • Starosna dob 8+
 • 30 minute
 • MakeCode Editor

Uvod

Ovaj projekt te uči kako upotrebljavati inpute tipki i outpute LED dioda za izradu zabavne igre Istina ili izazov pomoću micro:bita!

Vodič za nastavnike

Otvorite Otvoreni materijali za nastavnike

Aktivnost

5 koraka

Prvi korak

Ovaj program će pokazati strelicu na odabranog igrača nakon što se micro:bit zavrti. Potom taj korisnik pritisne tipku A kako bi pročitao nasumično generiranu izjavu odabirući istinu ili izazov.

Prvi korak je napraviti strelicu. Iz osnovnih naredbi (basic option) u izborniku naredbi (block menu) odaberi blok “show leds”.

Povuci blok 'show leds' na radnu površinu

Povuci blok “Show leds” na radnu površinu i nacrtaj oblik klikom na one okvire koje želiš da svijetle. Bijeli kvadrat znači da je LED dioda uključena.

Nacrtaj obris strelice na LED diodama

Kako bi se osiguralo da se LED diode uvijek prikazuju, one trebaju biti smještene unutar petlje "forever". Petlja se može naći u osnovnim naredbama u izborniku naredbi. Povuci blok i stavi ga oko LED dioda.

Povuci blok 'forever' na radnu površinu

basic.forever(function () {
  basic.showLeds(`
    . . # . .
    . # # # .
    # # # # #
    . . # . .
    . . # . .
    `)
})
     

Drugi korak

Sljedeći dio programa prikazuje nasumičnu izjavu nakon što korisnik pritisne tipku. Odaberi opciju Input iz izbornika naredbi i pronađi blok “On button press” te ga povuci na radnu površinu.

Povuci blok 'on button press' na radnu površinu

Rezultat nasumične funkcije treba biti pohranjen unutar varijable. Iz izbornika naredbi odaberi “Variable” i klikni na “Make a Variable”.

Klikni na 'make a variable'

Dijaloški okvir koji će se potom pojaviti od tebe će tražiti da imenuješ svoju varijablu. U ovom primjeru ime je "Random".

Klikni na 'ok' za promjenu imena varijable

Povuci blok “set item” na radnu površinu i poveži ga s input blokom tipke "A".

Povuci blok 'set item to'

let item = 0
input.onButtonPressed(Button.A, function () {
  item = 0
})
     

Treći korak

Sada je stvorena varijabla "Random" koja se može pronaći u padajućem izborniku “Set item” pritiskom na strelicu koja pokazuje dolje i odabirući “Random”.


let Random = 0
input.onButtonPressed(Button.A, function () {
  Random = 0
})
     

Sada kada je varijabla postavljena na "0" kada se pritisne tipka A, trebamo joj dodijeliti nasumičan broj. Iz izbornika naredbi odaberi opciju “Math” i odaberi “pick random 0 to 10”

Povuci blok 'pick random' na radnu površinu

Povuci blok “pick random” na radnu površinu i pridruži ga bloku "set random”. Nasumičan broj između 0 i 1 dat će nam 2 potrebne opcije.


let Random = 0
input.onButtonPressed(Button.A, function () {
  Random = Math.randomRange(0, 1)
})
     

Četvrti korak

Sada uključujemo postupak odabira koristeći se izjavama IF koje se nalaze unutar opcije "logic" u izborniku naredbi.

Povuci blok 'if' na radnu površinu

Povuci blok “IF” na radnu površinu i poveži ga tako da slijedi blok “random”; klikni '+' za dodavanje 'else' u blok.


let Random = 0
input.onButtonPressed(Button.A, function () {
  Random = Math.randomRange(0, 1)
  if (true) {
   
  } else {
   
  }
})
     

Nadalje, tu trebamo napraviti logičku izjavu za izjavu IF koja će se temeljiti na mogućnosti odabira. Ponovo iz opcije "logic" u izborniku naredbi dodaj blok “equals”.

Povuci blok 'equals' na radnu površinu

let Random = 0
input.onButtonPressed(Button.A, function () {
  Random = Math.randomRange(0, 1)
  if (0 == 0) {

  } else {

  }
})
     

Peti korak

Kako bi se osiguralo da micro:bit temelji izjavu IF na nasumičnom broju, treba provjeriti vrijednost pohranjenu u varijabli “Random”. Varijabla “Random” može se odabrati iz opcije 'Variables' unutar izbornika naredbi.

Povuci varijablu 'random' na radnu površinu

Blok varijable "Random" nalazi se u bloku "equals" za testiranje logičkih izjava IF. Ako varijabla "Random" sadrži "0" odabrana je prva opcija, u protivnom je odabrana druga opcija.


let Random = 0
input.onButtonPressed(Button.A, function () {
  Random = Math.randomRange(0, 1)
  if (Random == 0) {

  } else {

  }
})
     

Kako bi se na zaslonu prikazale izjave "Istina ili izazov", potrebno je odabrati blok "show string" iz osnovnih naredbi u izborniku naredbi.

Povuci blok 'show string' na radnu površinu

Program je gotov i oba će elementa istodobno raditi prikazujući vodoravan uzorak strelice kada tipka nije pritisnuta.


let Random = 0
input.onButtonPressed(Button.A, function () {
  Random = Math.randomRange(0, 1)
  if (Random == 0) {
    basic.showString("Truth")
  } else {
    basic.showString("Dare")
  }
})
     

Spremi projekt i preuzmi ga na micro:bit.

Izazov

Pokušaj dodati sljedeću funkcionalnost:

 • Pridodaj broj igraču u igri i prikaži tko igra.
 • Dodaj različite smjerove strelice.
 • Dodaj animaciju vrtnje strelice.
 • Dodaj sustav bilježenja rezultata s obzirom na to je li ispunjena istina ili izazov.

Nauči više

Aktivnost "Čarobnih 8" temelji se na ovom projektu kako bi se napravila igra s pitanjima.

Selecting this opens external content from our support system, which adheres to their privacy policy.