Josephov micro:bit Python paket usluga

Josephov micro:bit Python paket usluga

Joseph, 15 godina, pobjedio je na izazovu Majke i skrbnice sa setom Python usluga za micro:bit: alarmom, kompasom, mjeračem vremena za kuhanje jaja, tražilicom ključeva, mjeračem vremena za pranje zubi i protuprovalnim alarmom. Joseph predstavlja svoje usluge.

Općenito:

Datoteke .hex i Python (ako se datoteka ne preuzima automatski − poveznica 'Save' za Mac računala, 'Save target' za osobna računala):

Alarm, kompas, mjerač vremena za kuhanje jaja, tražilica ključeva i mjerač vremena za pranje zubi nalaze se u jednoj datoteci koja treba biti preuzeta i prebačena na tvoj micro:bit. Tražilica ključeva i protuprovalni alarm trebaju odvojene .hex datoteke. U svim uslugama, tipka A služi za manje radnje. Na primjer, kretanje kroz izbornik ili mirovanje alarma. Tipka B služi za veće radnje poput odabira usluge/opcije iz izbornika ili za izlazak iz programa usluga. Većina usluga zahtijeva zvuk; stoga zvučnik treba biti povezan između izvoda nula i izvoda GND.

Alarm:

Program alarma pomaže ti da se probudiš. On nudi izbor zvukova, vremena te mogućnost mirovanja. Za pristup, koristi tipku A za prebacivanje na sliku zvona (slika 1), a potom pritisni tipku B za odabir programa alarma. Bit će ti prikazan izbornik koji omogućuje da odabereš koji zvuk alarma želiš (slika 2); opcije su:

  • ‘D’ − početak Beethovenove 5. simfonije u C-molu.
  • ‘N’ − tema iz The Nyan Cat.
  • ‘F’ − funky bas za tajne agente i genijalce za kriminal.
  • ‘P ’− tema iz Monty Pythonova letećeg cirkusa.
Prebacuj opcije pomoću tipke A i odaberi pomoću tipke B. Izbornik za odabir vremena bit će ti prikazan sljedeći (slika 3). Moguće je odabrati vrijeme između jedan i devet sati. Prebacuj kroz izbornik pomoću tipke A te odaberi vrijeme pomoću tipke B. Alarm je sada postavljen (slika 4). Ako ga želiš zaustaviti, možeš pritisnuti B. Kada dođe do kraja zasvirat će tvoj odabrani zvuk i prikazati se animacija vatrometa (slika 5). Alarm možeš prespavati na pet minuta pritiskom na tipku A (slika 6) ili izlaskom iz programa pritiskom na B.

Kompas:

Program kompasa pomaže ti odrediti u kojem smjeru je sjever kao i ostali smjerovi. Za pristup ovoj usluzi kreći se kroz početni izbornik tipkom A dok ne nađeš sliku kompasa (slika 1) te pritisni B za odabir. Bit će ti prikazan alat koji će ti pomoći kalibrirati kompas (slika 2). Zarotiraj micro:bit u svakom smjeru kako bi ga kalibrirao. Sad kad je kompas kalibriran, prikazat će se igla kompasa (slika 3) pokazujući u smjeru sjevera. Možeš pronaći smjer (slika 4) pritiskom na tipku A i izaći iz programa pomoću tipke B.

Mjerač vremena za kuhanje jaja:

Mjerač vremena za kuhanje jaja pomaže ti da skuhaš savršeno jaje. Možeš odabrati želiš li jače ili slabije kuhana, a proces je prikazan na ručici sata. Za pristup mjeraču za kuhanje jaja kreći se kroz izbornik tipkom A i pronađi sliku jaja (slika 1); pritisni B za odabir. Sada ćeš moći izabrati želiš li tvrdo ili meko kuhano jaje (slika 2). Opcije su:

  • ‘H’ − tvrdo kuhano − mjerač na 8 minuta.
  • ‘S’ − meko kuhano − mjerač 4 minute.
Kreći se kroz izbornik pomoću B i odaberi svoj izbor. Sada će se prikazati ručica za praćenje napretka (slika 3). Kada je napravila cijeli krug, oglasit će se alarm te će početi animacija vatrometa (slika 4). Za izlazak iz izbornika pritisni B.

Tražilica ključeva:

Program za pronalaženje ključeva rješava stari problem izgubljenih ključeva. Trebat će ti dva micro:bita. Prvo preuzmi datoteku key_finder.hex i prebaci program na drugi micro:bit te ga spoji s baterijama, zvučnikom i svojim ključevima. Na svom micro:bitu pronađi glavnu sliku (slika 1) koristeći tipku A kako bi mogao upotrijebiti tražilicu ključeva. Pritisni tipku B i drugi micro:bit bi trebao primiti signal i početi svirati glazbu. Ako to uspije na micro:bitu će se pojaviti kvačica (slika 2). Lociraj ključeve koristeći glazbu te pritisni tipku B na svom micro:bitu kako bi je zaustavio. Ako signal bude neuspješan, prikazan će se križić (slika 3).

Tajmer za pranje zubi:

Program pomaže u određivanju optimalnog trajanja pranja zubi. Prebaci na sliku zubi koristeći tipku A (slika 1) i pritisni B. To će pokrenuti dvominutni mjerač za pranje zubi. Proces je prikazan na kazaljki sata (slika 2) i može se ranije zaustaviti pritiskom na B. Kada vrijeme istekne, upalit će se alarm i prikazat će se animacija vatrometa (slika 3). Iz programa možeš izaći pomoću tipke B.

Protuprovalni alarm:

Ovo je dodatni program koji zahtijeva preuzimanje i prebacivanje datoteke burglar_alarm.hex na tvoj micro:bit. Spoji zvučnik između izvoda nula i izvoda GND te poveži žicom između izvoda jedan i dva. Kada se ta žica prekine, pokrenut će se alarm.

Joseph je napravio video da pokaže svoje usluge:

Uživaj!

Selecting this opens external content from our support system, which adheres to their privacy policy.