5 cool projekata od Tech Will Save Us!

Pogledaj ovih 5 odličnih projekata za micro:bit od Tech Will Save Us!

Izradi Micro:Mods Kit

Nadogradite stvari oko sebe i dajte im fantastične nove mogućnosti! Sastavi micro:mods kit (opremu) i nauči kako napraviti svoju prvu svjetlosnu animaciju.

Otkrij
Komplet micro:mods

Izmijeni boje

Koristi se micro:bitom kako bi izmjenio boje na micro:modsovoj LED svjetlosnoj traci u različite uzorke animacija.

Otkrij
Korištenje micro:mods LED trakom

Napravi svjetlosne animacije

Odaberi svaku boju micro:mods kita i animiraj ga da se okreće!

Otkrij
Izrada svjetlosnih animacija pomoću kompleta micro:mods

Izmijeni svjetla pomoću tipaka

Koristi se tipkama na micro:bitu kako bi izmjenio svjetla na svojoj LED traci micro:mods kita.

Otkrij
Programiranje kompleta micro:mods

Nadogradi svoj bicikl

Koristi se LED trakom na svom micro:mods Kitu kako bi osvijetlio svoju vožnju!

Otkrij
Korištenje LED trakom na kompletu micro:mods
Selecting this opens external content from our support system, which adheres to their privacy policy.