Osvijetli to

Upoznaj zaslon

Micro:bit ima zaslon koji se sastoji od LED svjetala veličine 5x5. Na njemu možeš prikazivati brojeve i riječi, a micro:bit sadrži i neke gotove slike kojima se možeš koristiti u svom kôdu.

micro:bit sa šablonom na LED diodama

BBC micro:bit možeš programirati koristeći se našim uređivačem Python. Provjeri sadrži li uređivač sljedeći kôd:


from microbit import *

while True:
  display.scroll('Hello, World!')
  display.show(Image.HEART)
  sleep(2000)

Izmijeni poruku ‘Hello World’ i zamijeni je slikom srca, a potom je prebaci ("flash") na svoj micro:bit. Promijeni HEART u HAPPY, SAD, CONFUSED, PACMAN, GHOST ili DUCK.

Potpuni popis slika možeš naći u našem vodiču za Python. Dizajnirala ih je Abbie kada je imala 11 godina!

Možeš izraditi i vlastite slike. Svaki broj predstavlja jednu LED diodu. Što je broj veći, LED dioda će biti svjetlija. 0 je isključeno, 9 je najsvjetlije. Ovaj će program prikazati sliku. Prebaci ("flash") je na svoj micro:bit da vidiš što je to − ili je, ako možeš, prepoznaj gledajući kôd.


from microbit import *

mystery = Image('00300:'
        '03630:'
        '36963:'
        '03630:'
        '00300')

display.show(mystery)

Crtaj pomoću piksela

Python ti omogućuje da na LED zaslonu osvijetliš pojedine 'piksele'. LED diode su obrojčene pomoću koordinata x, y. Gornji lijevi kut je 0, 0, a donji desni kut je 4, 4:

0, 0 1, 0 2, 0 3, 0 4, 0

0, 1 1, 1 2, 1 3, 1 4, 1

0, 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2

0, 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3

0, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4

Micro:bitu također moraš reći kolikom jačinom želiš da svijetli svaka LED dioda koristeći se brojevima od 0 do 9. Ovaj će program u svaki kut postaviti svijetlu točku (9), a zatim pričekaj 3 sekunde i potom očisti zaslon:


from microbit import *
import random

display.set_pixel(0,0,9)
display.set_pixel(0,4,9)
display.set_pixel(4,0,9)
display.set_pixel(4,4,9)
sleep(3000)
display.clear()

Izazov

Izmijeni ovaj program tako da se na zaslonu prikaže ‘X’ koristeći se samo naredbama display.set_pixel().

micro:bit sa šablonom na LED diodama

Što program radi?

Možeš li otkriti što sljedeći program radi prije nego što ga pokreneš na svom micro:bitu? Zašto se koristi brojem 5, a ne 4?


from microbit import *
import random

for x in range(5):
  for y in range(5):
    display.set_pixel(x,y,9)
    sleep(100)

Izazov

Ovaj se program koristi nasumičnim brojevima. Možeš li otkriti što on radi prije nego što ga prebaciš ("flash") na micro:bit?


from microbit import *
import random

delay = 100
brightness = [ 
  [0, 0, 0, 0, 0],
  [0, 0, 0, 0, 0],
  [0, 0, 0, 0, 0],
  [0, 0, 0, 0, 0],
  [0, 0, 0, 0, 0],
]
while True:
  brightness[random.randrange(5)][random.randrange(5)] = 9
  for x in range(5):
    for y in range(5):
      display.set_pixel(x, y, brightness[x][y])
      brightness[x][y] = max(brightness[x][y] - 1, 0)
  sleep(delay)

O korištenju micro:bitova zaslona više možeš pročitati u našem vodiču za Python.

Selecting this opens external content from our support system, which adheres to their privacy policy.