Using our website means you agree to using cookies which help us improve microbit.org.Learn more
Skip to content

Natjecanje do your :bit (2019-2020) - Odredbe & Uvjeti

Uvod

1. Podnošenjem prijave za sudjelovanje na natjecanju sudionik potvrđuje da je njegov rad u skladu s niže navedenim kriterijima i obvezuje se da će poštivati odredbe i uvjete (ovih "Odredaba") u potpunosti. Sve upute za prijavu sadržane su u ovim Odredbama.

2. Natjecanje je dopušteno samo u zemljama u kojima ono nije u suprotnosti s lokalnim zakonima i pravilima.

3. Za prijavu za ovo natjecanje vrijede sljedeći kriteriji:

3.1. Natjecati se mogu osobe koje na dan početka natjecanja imaju između 8 i 14 godina. Za natjecateljsku grupu dobna granica vrijedi za sve članove grupe.

3.2. U natjecanju ne smiju sudjelovati zaposlenici organizatora i njegovih partnerskih kompanija, agenti te sve osobe stručno povezane s ovim natjecanjem kao i članovi njihovih obitelji.

3.3. Sudionici moraju imati pristanak roditelja ili staratelja. Pristanak se mora pribaviti u obliku koji propiše organizator.

4. Natjecanje se otvara u ponedjeljak, 16. rujna 2019.u 9:00 (po britanskom ljetnom vremenu), a zatvara se u petak, 28. veljače 2020. u 12:00 (po lokalnom vremenu) ("Promotivni period"). Radovi koje organizator primi izvan Promotivnog perioda ne ulaze u odabir za nagrade.

5. Za natjecanje nije potrebno ništa kupiti. Pristup natjecanju je besplatan, no potrebno je imati vezu s internetom. Roditelji ili skrbnici pobjednika moraju snositi troškove sastavnih dijelova rada, ali organizator će im te troškove nadoknaditi. Detalji tih troškova navedeni su u odredbi 29.1.

Kako pristupiti natjecanju

6. Za pristup natjecanju sudionik mora dizajnirati i izraditi rješenje nekog problema koji se tiče njega, njegove zajednice ili neke druge zajednice bilo gdje u svijetu.

7. Kandidati moraju ispuniti i poslati pristupnicu na web stranici organizatora:

7.1. Pristupni tekst kojim se opisuje: (1) čemu tvoje rješenje služi, (2) što si izradio, (3) zašto si baš to izradio, (4) za koga i (5) kako će ono pomoći tvojoj ili nekoj drugoj zajednici; PLUS

7.2. Prototip na papiru, s objašnjenjem kako će tvoja zamisao funkcionirati. To bi trebala biti fotografija tvog plana i upute za korištenje naprave; ILI

7.3. Kôd za prototip u obliku .hex datoteke.

8. Sudionici mogu priložiti i video ili fotografije svoje naprave u radu, no to nije obvezatno.

9. Radovi se prijavljuju isključivo putem web stranice (doyourbit.microbit.org). Sudionici moraju čuvati kopije svega što pošalju jer se prijavljeni radovi ne vraćaju.

10. Radove mogu prijaviti pojedinci ili timovi. Tim može imati najviše tri (3) člana. Termin "sudionik" u ovim se Odredbama odnosi na: (a) pojedinca, ako je pojedinac predao rad; (b) na svakog člana tima, ako je tim predao rad.

11. Natjecateljski rad mora biti originalni sudionikov (ili timski) uradak i ne smije narušavati prava drugih sudionika. Organizator ne snosi odgovornost ako sudionici ne poštuju ta pravila.

12. Prijave ne smiju sadržavati ilegalne, nezakonite, klevetničke, sramotne, uvredljive ili bilo kakve druge neprikladne materijale. Rad ne smije imati namjeru nekog uvrijediti ili prouzročiti prekršaj te ne smije biti namijenjen kao materijal za kampanju koja se odnosi, primjerice, na političko lobiranje ili vjerska pitanja.
Organizator će samostalno odlučiti što bi moglo prouzročiti prekršaj. Odluka organizatora je konačna i nakon nje više neće biti daljnje komunikacije.

13. Sudionici zadržavaju autorska prava na svoj izvorni rad, ali daju organizatoru trajnu, neisključivu licencu za korištenje njihova rada bez naknade u svim medijima, uključujući internetske platforme. Kako bi se izbjegao nesporazum, napominjemo da neće biti isplaćene nikakve naknade ili troškovi za izradu bilo kojeg dijela rada.

14. Tijekom Promotivnog perioda sudionici ne smiju bez dozvole organizatora iskorištavati nijedan dio svoga rada koji se odnosi na organizatora ili na samo natjecanje ili na bilo koji drugi element procesa ovog natjecanja. Sudionici se ne smiju ni sada ni u budućnosti koristiti nijednim zaštitnim znakom organizatora ili autorskim djelima (osim ako je to zakonom dopušteno).

15. Podnošenjem svoga rada s pripadajućim fotografijama i videom sudionik dopušta organizatoru da se za vrijeme trajanja izazova koristi tim radom za potrebe marketinga, uključujući i društvene mreže. Uz fotografije i video nikada neće biti objavljeni i osobni podaci. Radovi i pripadajući materijali pohranit će se u Dropbox. Za uvid u pravila privatnosti u Dropboxu: https://www.dropbox.com/privacy

16. Za dolazak u London na finale do your :bit događanja svaki pobjednik mora biti u pratnji roditelja ili staratelja. Sudjelovanjem u natjecanju sudionik potvrđuje da ima dozvolu roditelja ili staratelja za put u London na završnu svečanost do your :bit natjecanja te da će ga roditelj ili staratelj moći pratiti (to se odnosi na svakog člana tima). Roditelj ili staratelj će se brinuti za dijete tijekom cijelog puta. Organizator će pobjednicima i njihovim roditeljima ili starateljima dati plan puta i raspored događanja kojima su dužni prisustvovati.

17. Tijekom natjecanja i finalne do your :bit svečanosti natjecatelje se može snimati. Time će se koristiti za promociju natjecanja i za buduće projekte Obrazovne zaklade Micro:bit. Sudjelovanjem u natjecanju sudionik potvrđuje da roditelji ili staratelji dopuštaju snimanje. Pristanak se mora pribaviti u obliku koji propiše organizator.

Pobjednici

18. Ocjenjivački sud će birati radove za natjecanje prema sljedećim kriterijima:

  • Originalnost i kreativnost u rješavanju problema
  • Primjena ideje i upute;
  • Općeniti značaj i mogući učinak ideje te
  • Sposobnost praćenja uputa za prijavu navedenih u ovim odredbama u odjeljku 'Kako se uključiti' ovdje.

19. Ocjenjivački sud će do 30. ožujka 2020. između svih radova odabrati ukupno njih dvanaest (12) tj. šest (6) pobjednika i šest (6) drugoplasiranih:

19.1. Jednog (1) pobjednika iz Europe, jednog (1) iz Sjeverne Amerike, jednog (1) sa Srednjeg Istoka, jednog (1) iz Afrike, jednog (1) iz Pacifičke Azije (uključujući Australiju i Novi Zeland) i jednog (1) pobjednika iz Latinske Amerike i Kariba; te

19.2. Jednog (1) drugoplasiranog iz Europe, jednog (1) drugoplasiranog iz Sjeverne Amerike, jednog (1) drugoplasiranog sa Srednjeg Istoka, jednog (1) drugoplasiranog iz Afrike, jednog (1) drugoplasiranog iz Pacifičke Azije (uključujući Australiju i Novi Zeland) i jednog (1) drugoplasiranog iz Latinske Amerike i Kariba.

20. Molimo kontaktirati organizatora za detalje o tome u koju regiju pripada koja zemlja (info@microbit.org).

21. Roditelji ili staratelji svakog pobjednika i drugoplasiranoga (prema podacima iz prijave) bit će najkasnije do petka, 27. ožujka 2020. u 17:00 h po lokalnom vremenu elektroničkom poštom obaviješteni o nagradi i kako je preuzeti.

Nagrade

22. Postoji ukupno dvanaest (12) nagrada koje se mogu osvojiti.

23. Šest (6) pobjednika će osvojiti put u London na završnu svečanost događanja do your :bit. Nagrada uključuje (za pobjednika i njegova roditelja ili staratelja):

23.1. Povratne zrakoplovne karte za London;

23.2. Transfere od/do zračne luke - pri dolasku i odlasku;

23.3. Smještaj;

23.4. Hranu;

23.5. Organizirane aktivnosti;

23.6. Putno osiguranje koje pokriva put i sve aktivnosti uključene u putovanje (isključivo u skladu s točkom 29.5. iz ovih odredaba); te

23.7. Sve dokumente potrebne za putovanje, uključujući i vize.

24. Šest (6) drugoplasiranih osvojit će paket razne robe i pribora povezanih s micro:bitom.

25. Pored toga, u slučaju da neki tim osvoji putovanje u London, oni članovi tima koji neće putovati na završnu svečanost dobit će paket robe i pribora povezanih s micro:bitom.

26. Ako je pobjednički rad prijavila neka škola, tada će nastavnik naveden na prijavnici dobiti micro:bitov ‘Club Pack’ (10 x micro:bit).

27. Imena i države svih pobjednika i drugoplasiranih moći će se saznati na zahtjev putem e-maila info@microbit.org tijekom 93 dana od zatvaranja natjecanja.

Uvjeti

28. U slučaju da organizator ne može stupiti u kontakt s pobjednikom ili drugoplasiranim u roku od pet (5) radnih dana po obavijesti kako je navedeno u točki 21 iz ovih Odredaba, organizator zadržava pravo da nagradu dodijeli nekom drugom radu, koji ocjenjivački sud odabere u skladu s ovim Odredbama.

29. Uvjeti za dobitnike nagrada:

29.1. Sve stavke nagrade navedene gore u točki 23 (za pobjednika kao i za njegove roditelje ili staratelje) moraju biti plaćene od strane roditelja ili staratelja, a organizator će nadoknaditi sljedeće troškove: (1) transfer u povratku, (2) putno osiguranje i (3) sve potrebne dokumente, uključujući vize.

29.2. ne može se jamčiti izravni let;

29.3. vožnje po Londonu, osim transfera od/do zračne luke, nisu pokrivene nagradom;

29.4. Roditelji ili staratelji svakog pobjednika dužni su osigurati za dijete i sebe sve potrebne dokumente (važeće putovnice/vize i sl.) za putovanje i ulazak u Veliku Britaniju. Organizator nije obvezan osigurati mogućnost putovanja ni za pobjednika ni za njegova roditelja ili staratelja; te

29.5. putno osiguranje mora biti primjenjivo na odredištu i mora sadržavati sve relevantne zdravstvene podatke nositelja. Moguće je da postojeće bolesti nisu pokrivene putnim osiguranjem te u tom slučaju osoba treba uzeti dodatno putno osiguranje o svom trošku. Organizator ne snosi odgovornost ako neki sudionik putovanja u svoje ili tuđe ime predoči netočne ili nepotpune informacije.

30. Pobjednici i njihovi roditelji ili staratelji moraju se pobrinuti da budu slobodni kako bi mogli otputovati u London na završnu svečanost do your :bit natjecanja koja će se održati u razdoblju od 1. do 21. lipnja 2020. godine. Pobjednici će biti obaviješteni o datumu održavanja završne svečanosti čim se taj datum utvrdi. Pobjednici će morati otputovati dan prije završne svečanosti i vratiti se dan poslije svečanosti (točni datumi utvrdit će se nakon proglašenja pobjednika i izrade plana putovanja).

31. Gotovina je isključena. Nagrada se ne može prenijeti drugoj osobi ni prodati. Nagrada će biti predana isključivo pobjedniku ili drugoplasiranom osim ako organizator pismenim putem ne odredi drukčije.

32. Organizator zadržava pravo da u svakom trenutku samostalno odluči da:

32.1. provjeri podobnost bilo kojeg sudionika (uključujući njegov idenditet, starost i boravište);

32.2. diskvalificira bilo kojeg sudionika koji krši pravila ili ometa natjecanje neprimjerenim ponašanjem ili koji, po mišljenju organizatora, prekrši bilo koju od ovih Odredaba; te

32.3. diskvalificira sudionike koji daju netočne podatke za kontakt ili one koji se prijave pod tuđim imenom.

33. Svi izdaci koji nisu pokriveni nagradom idu na trošak pobjednika.

34. Organizator će stupiti u vezu s roditeljima ili starateljima pobjednika radi dogovora o putovanju te platiti razumne troškove putovanja kako je navedeno u točki 23. Svi izravni troškovi koje će roditelji ili staratelji pobjednika imati, a koje će im organizator nadoknaditi (u skladu s točkom 29.1. gore), moraju biti unaprijed dogovoreni jer ih u protivnom organizator neće nadoknaditi. Troškove produljenog boravka u Velikoj Britaniji, primjerice dodatnog noćenja, organizator neće nadoknaditi. Roditelji ili staratelji svakog pobjednika morat će se sami pobrinuti za vize za ulazak u Veliku Britaniju ako su one potrebne. Organizator će roditeljima ili starateljima pobjednika nadoknaditi troškove dobivanja viza.

35. Pobjednici moraju organizatoru odmah prijaviti ako imaju probleme s kretanjem ili kakve posebne potrebe kako bi organizator mogao unaprijed organizirati svu potrebnu pomoć.

Odgovornost

36. Ništa u ovim Odredbama ne isključuje ili ne ograničava odgovornost organizatora za slučaj: (a) smrti ili ozljede uslijed nepažnje; (b) prijevare ili lažnog predstavljanja; i (c) bilo koje stvari u vezi s kojom bi bilo protuzakonito isključivanje ili ograničavanje odgovornosti.

37. Osim slučajeva navedenih u točki 36 gore, organizator ne prihvaća nikakvu odgovornost za slučaj da zbog tehničkih ili drugih razloga neki rad bude neuspješan, nepotpun, izgubljen, uništen, oštećen ili neispravno upravljan.

38. Ako se organizator ne pridržava ovih Odredaba, on će biti odgovoran za štetu za koju se može predvidjeti da će nastati uslijed organizatorove nepažnje ili kršenja Odredaba, ali neće snositi odgovornost za štetu ili gubitak koji se nisu mogli predvidjeti. Predvidljivi gubitak ili šteta su oni koji su očita posljedica organizatorova kršenja odredaba ili ako su se tako složili sudionik i organizator u trenutku prijave.

39. Ovo natjecanje se može koristiti samo za domaće i privatne svrhe. Svaki sudionik se obvezuje da se natjecanjem neće koristiti u komercijalne ili poslovne svrhe, a organizator ne snosi odgovornost za bilo kakav gubitak profita, poslovni gubitak, prekid posla ili gubitak poslovne prilike.

40. Bez obzira na točku 38 i izuzevši slučajeve iz točke 36, odšteta koju organizator može dati sudioniku prema ovim Odredbama ne može biti veća od 1000 £ (britanskih funta).

41. Organizator zadržava pravo da diskvalificira pobjednika ako ovaj ne može primiti bilo koji dio nagrade ili ne sudjeluje na bilo kojem dijelu snimanja, kako je gore navedeno. Organizator zadržava pravo da tu poziciju ponudi sudioniku koji je sljedeći po redoslijedu.

Općenito

42. Organizatorova odluka je konačna i neće se uzeti u obzir nikakva daljnja prepiska vezana uz natjecanje. Neuspješne sudionike neće se kontaktirati.

43. Organizator zadržava pravo da u bilo kojem trenutku proširi, izmijeni, prekine ili otkaže natjecanje ili ove odredbe i uvjete ako nastanu okolnosti koje su izvan njegove kontrole.

44. Organizator će osobne podatke vezane za natjecanje obrađivati za potrebe administriranja poslova oko promocije i nagrada te za provjeru prihvatljivosti sudionika. Prijave će se proslijediti partnerskim organizacijama u svrhu ocjenjivanja. Pobjednikovi podaci će se, radi organizacije putovanja na završno događanje, proslijediti putničkoj agenciji koju odredi organizator. Organizator je dužan štititi privatnost svih sudionika. Podaci koje organizator prikupi od sudionika ili o njima koristit će se u skladu s organizatorovim Pravilima privatnosti koja se mogu vidjeti ovdje.

45. Radovi za natjecanje prikupljat će se putem Jotforma. Više informacija o Jotformovim Pravilima privatnosti:
https://www.jotform.com/privacy/

46. Pri korištenju BBC-ijeva micro:bita uvijek treba poštovati sigurnosne mjere koje su priložene micro:bitu ili konzultirati mrežnu stranicu https://microbit.org/guide/safety-advice/

47. Ove Odredbe regulirane su engleskim zakonima. To znači da svako sudjelovanje u natjecanju i svaki spor koji nastane s tim u vezi (uključujući pitanja vlasništva) spada u nadležnost zakonodavstva Engleske i Walesa.

48. Temeljem ovih Odredaba, sudionik može spor prijaviti sudu u Engleskoj ili odgovarajućem sudu u zemlji svoga boravišta ako je ta zemlja članica Europske unije; jedino su ti sudovi nadležni za rješavanje dotičnih sporova. Prema ovim Odredbama organizator može spor prijaviti odgovarajućem sudu u zemlji boravišta sudionika, ako je ta zemlja članica Europske Unije, ili engleskom sudstvu.

49. Ako je sudionik, kao potrošač, stanovnik Europske Unije i ako organizator svoje trgovačke aktivnosti provodi u dotičnoj zemlji članici, ili za nju, vezano za ove Odredbe, tada će sudionik moći iskoristiti imperativne zakonske odredbe te države članice. Ove Odredbe, uključujući točku 48, ne utječu na sudionikova prava kao potrošača da se koristi tim imperativnim zakonskim odredbama svoje države.

50. Ako sudionik u bilo kojem trenutku želi napustiti natjecanje, mora to javiti elektroničkom poštom na info@microbit.org

51. Za sva pitanja o natjecanju obratite se elektroničkom poštom na na info@microbit.org

52. Organizator je Obrazovna zaklada Micro:bit. Adresa: 12 New Fetter Lane, London EC4A 1JP; Registarski broj tvrtke 10370194; info@microbit.org