Uvjeti i odredbe Globalnog izazova

 1. Za prijavu za ovo natjecanje vrijede sljedeći kriteriji:
  1. Sudionici moraju imati između 8 i 12 navršenih godina (u razdoblju između 24. rujna 2018. i 17. studenog 2018.). Dokaz o dobi, identitetu i prihvatljivosti zatražit će se od roditelja ili skrbnika sudionika na temelju putovnice ako sudionik bude izabran kao pobjednik.
  2. Sudjelovanje na natjecanju otvoreno je za svakoga prema gore navedenim dobnim skupinama, osim za trenutačne zaposlenike u Obrazovnoj zakladi Micro:bit, njihovu blisku rodbinu ili bilo koju osobu koja je povezana uz natjecanje.
  3. Za sudjelovanje na natjecanju sudionici moraju imati pristanak roditelja/skrbnika.
  4. Za sudjelovanje na natjecanju prijave moraju ispunjavati sve uvjete i smjernice za sudjelovanje utvrđene ili navedene u ovim uvjetima i odredbama.
 2. Podnošenjem prijave za sudjelovanje sudionik potvrđuje da je prijava za natjecanje u skladu s gore navedenim kriterijima i obvezuje se da će poštivati ove Uvjete i odredbe.
 3. Obrazac za sudjelovanje na natjecanju i sve pojedinosti o minimalnim zahtjevima dostupni su na internetskoj stranici Obrazovne zaklade Micro:bit. Molimo da ih pročitaš, budući da postoje minimalni zahtjevi i upute o tome što treba sadržavati tvoja prijava što, ako se ne slijedi, može utjecati na procjenu prijave ili njezinu prihvatljivost.
  Prijave timova bit će prihvaćene, ali samo 1 član tima (i njihov roditelj/skrbnik) moći će sudjelovati na završnici događanja Globalni izazov. Taj član tima mora biti istaknut na obrascu za prijavu.
 4. Sudionici se pozivaju da podnesu pisanu prijavu i datoteku .hex ili prototip (to treba biti fotografija pisanih uputa za uređaj). Prijave moraju biti podnesene samo preko internetske stranice. Molimo provjerite jeste li sačuvali kopiju svega što ste poslali. Prijave se neće vraćati. Molimo imajte na umu da se namjeravamo koristiti softverom za prevođenje ako je potrebno prevoditi prijave.
 5. Prijave se primaju od 09:00 sati prema britanskom ljetnom vremenu, od ponedjeljka, 24. rujna 2018.
  Prijave na natjecanje zatvaraju se u 17:00 sati prema svjetskom vremenu, u petak, 16. studenog 2018.
  Prijave koje Obrazovna zaklada Micro:bit primi nakon 17:00 sati prema svjetskom vremenu, u petak 16. studenog 2018. neće se razmatrati.
 6. Obrazovna zaklada Micro:bit koristit će se osobnim podacima koji su poslani kao dio prijave za sudjelovanje na natjecanju samo za potrebe administracije natjecanja. Prijave će se proslijediti partnerskim organizacijama u svrhu ocjenjivanja. Pojedinosti o pobjednicima proslijedit će se putničkoj agenciji koju odabere Obrazovna zaklada Micro:bit radi organiziranja putovanje na završnicu događanja. Potpune informacije o tome kako obrađujemo dobivene podatke mogu se naći ovdje: https://microbit.org/privacy/
  Prijave za natjecanje prikupljat će se preko platforme Jotform. Za više informacija o Jotformovoj politici privatnosti: https://www.jotform.com/privacy/
  Prijave za natjecanje čuvat će se na Dropboxu. Za više informacija o Dropboxovoj politici privatnosti: https://www.dropbox.com/privacy
 7. Ako se sudionik u bilo kojem trenutku želi povući s natjecanja, mora poslati e-mail na adresu info@microbit.org.
 8. Tim Obrazovne zaklade Micro:bit stupit će najprije u kontakt s roditeljem/skrbnikom/nastavnikom/pratiteljem regionalnoga dobitnika kako bi se organiziralo putovanje i snosit će sve uz to vezane opravdane troškove. To uključuje troškove putovanja, smještaja, planirane obroke, planirane aktivnosti, put do planiranih aktivnosti, putno osiguranje te svu potrebnu putnu dokumentaciju. Od pobjednika se očekuje da sam plati troškove svoga putnog osiguranja, a Obrazovna zaklada Micro:bit nadoknadit će mu te troškove. Dokaz o putnom osiguranju mora se dostaviti prije putovanja. Svi se troškovi moraju odobriti prije putovanja jer ih u protivnom Obrazovna zaklada Micro:bit neće moći snositi. Obrazovna zaklada Micro:bit neće snositi eventualne dodatne troškove produljenoga putovanja u Ujedinjenom Kraljevstvu, primjerice dodatni broj noćenja.
 9. Sve informacije o ograničenoj pokretljivosti ili posebnim potrebama sudionika trebaju biti dostavljene nakon što pobjednici budu obaviješteni tako da Obrazovna zaklada Micro:bit može unaprijed osigurati svu potrebnu pomoć.
 10. Sudionici mogu biti snimani tijekom procesa natjecanja i na završnici događanja Globalni izazov. Time će se koristiti za promociju natjecanja i za buduće projekte Obrazovne zaklade Micro:bit.
 11. Prijave će se ocjenjivati kroz postupak naveden u nastavku:
  FAZA 1
  Prijave će na početku pregledati i ocijeniti tim Obrazovne zaklade Micro:bit te će se ocjenjivati prema kriterijima natjecanja.
  • Originalnost i kreativnost u rješavanju problema
  • Realizacija ideje i upute
  • Ukupan učinak ideje
  • Sposobnost za praćenje smjernica za sudjelovanje kako je navedeno u sekciji ‘How to Enter’ na stranici microbit.org/global-challenge.
  Nakon ovog procesa, prijave će se podijeliti prema sljedećim regijama (vidjeti točku 14 za daljnje pojedinosti):
  Europa
  Sjeverna Amerika
  Bliski istok
  Afrika
  Azija i Pacifik
  Latinska Amerika i Karibi

  Do 180 prijava ići će dalje u Fazu 2.

  FAZA 2
  Do 180 prijava ocijenit će suci iz Faze 2 prema kriterijima natjecanja (vidi gore).
  Svaki će od njih odabrati 1 pobjednika za svoje područje.
  Pobjednici će biti kontaktirani te će se dogovoriti posjet Ujedinjenom Kraljevstvu.
 12. Smatrat će se da su svi regionalni pobjednici (x6) pobijedili natjecanju. Nema drugog ili trećeg mjesta.

  Kako bi se izbjegli nesporazumi, napominjemo da, osim ako to nije izričito navedeno u ovim Uvjetima i odredbama, Obrazovna zaklada Micro:bit neće snositi troškove, naknade ili ostale izdatke natjecatelja ili pobjednika.
 13. Regija su definirane kako slijedi: Europa
  Sjeverna Amerika
  Bliski istok
  Afrika
  Azija i Pacifik – uključujući Australiju i Novi Zeland
  Latinska Amerika i Karibi
  Za pojedinosti o tome u koju regiju potpada određena država, molim kontaktirajte Obrazovnu zakladu Micro:bit.
 14. Prijava mora biti izvorni rad prijavitelja i ne smije narušavati prava bilo koje druge strane. Obrazovna zaklada Micro:bit ne snosi nikakvu odgovornost ako sudionici prekrše ta pravila.
 15. Prijave ne smiju sadržavati ilegalne, nezakonite, klevetničke, sramotne, uvredljive ili bilo kakve druge neprikladne materijale. Rad ne smije imati namjeru nekog uvrijediti ili prouzročiti prekršaj te ne smije biti namijenjen kao materijal za kampanju koja se odnosi, na primjer, na političko lobiranje ili vjerska pitanja.
  Obrazovna zaklada Micro:bit će odlučiti što može prouzročiti prekršaj. Odluka direktora Globalnog izazova je po tom pitanju konačna te se, nakon njihove odluke, neće dalje komunicirati o tome.
 16. Sudionici zadržavaju autorska prava na svoj izvorni rad, ali daju Obrazovnoj zakladi Micro:bit trajnu, neisključivu licencu za korištenje njihova rada bez naknade u svim medijima, uključujući internetske platforme. Kako bi se izbjegao nesporazum, napominjemo da neće biti isplaćene nikakve naknade ili troškovi za izradu bilo kojeg dijela rada.
 17. Sudionici ne smiju iskorištavati nijedan dio svog rada koji se odnosi na Obrazovnu zakladu Micro:bit ili samo natjecanje ili na bilo koji drugi element ovog procesa natjecanja bez dozvole Obrazovne zaklade Micro:bit. Sudionici se ne smiju koristiti nijednim zaštitnim znakom Obrazovne zaklade Micro:bit ili autorskim djelima (osim ako je to zakonom dopušteno) sada ili u budućnosti.
 18. Odluka Obrazovne zaklade Micro:bit je konačna te se nijedna daljnja prepiska vezana uz natjecanje neće uzimati u obzir. Sudionici s neuspješnom prijavom neće se kontaktirati.
 19. Obrazovna zaklada Micro:bit zadržava pravo dikvalifikacije prijave bilo kojeg sudionika, uključujući i pobjednika, koji prekrši bilo koji od ovih Uvjeta i odredbi, odnosno sudionika, uključujući i pobjednike, za koje se utvrdi da se lažno predstavljaju ili neprimjereno ponašaju.
  Obrazovna zaklada Micro:bit zadržava pravo diskvalifikacije finalista i/ili pobjednika ako ne mogu preuzeti bilo koji element nagrade, sudjelovati na bilo kojem dijelu snimanja ili u bilo kojoj fazi natjecanja, kako je gore navedeno. Obrazovna zaklada Micro:bit zadržava pravo da ponudi to mjesto sljedećem najboljem sudioniku.
  Nakon što kontaktiramo regionalne pobjednike (x6), oni će imati na raspolaganju tjedan dana da odgovore. Ako Obrazovna zaklada Micro:bit ili njezini partneri ne dobiju odgovor od sudionika do kraja tog tjedna, imaju pravo diskvalificirati tog sudionika. U tom će slučaju sljedeći najbolji sudionik postati pobjednik i tako dalje.
  Ako regionalni pobjednik ne može otputovati na završno događanje Globalnog izazova, tada će biti diskvalificiran, a mjesto će se ponuditi sljedećem najboljem sudioniku. Ne postoji nagrada za drugo mjesto.
 20. Obrazovna zaklada Micro:bit zadržava pravo otkazati natjecanje u bilo kojoj fazi ako je to prema njezinu mišljenju nužno ili ako nastanu okolnosti koje su izvan njezine kontrole.
 21. Obrazovna zaklada Micro:bit, njezini kooperanti, podružnice i/ili partneri ne snose nikakvu odgovornost za bilo kakve tehničke poteškoće ili neispravnosti, ili bilo koji drugi problem koji može rezultirati gubitkom bilo koje prijave ili njezinom neispravnom registracijom.
 22. Ovi Uvjeti i odredbe regulirani su zakonima Engleske i Walesa.

Za sva pitanja o natjecanju pošaljite e-mail na info@microbit.org

Selecting this opens external content from our support system, which adheres to their privacy policy.