Uvod u izazov o prevenciji nezaraznih bolesti (eng. kratica NCDs)

Ova lekcija upoznaje učenike s Globalnim izazovom vezanim uz nezarazne bolesti.

 • Global challenge
 • PSHE
Print lesson
 • Starosna dob 9+
 • 60 minute

Uvod

Ova lekcija upoznaje učenike s Globalnim izazovom vezanim uz nezarazne bolesti. Učenici će učiti o ciljevima održivog razvoja Ujedinjenih naroda, o Globalnom izazovu i što znači pojam 'nezarazne bolesti' (eng. kratica NCD), povećavajući svoje znanje i razumijevanje o tome kako i zašto one utječu na djecu širom svijeta.

Vodič za nastavnike

Otvorite Otvoreni materijali za nastavnike

Aktivnosti

Uvod u nezarazne bolesti

Rasprava u učionici

 • Prođite sa studentima kroz odgovore u radnom listu kako biste osigurali zajedničko razumijevanje (19 je mogućih odgovora ako želite da sami bilježe svoje rezultate).
 • Iskoristite raspravu kako biste naglasili nejednakosti koje postoje i istaknuli da, ovisno o tome gdje živite i o vašem okruženju, postoji veća/manja vjerojatnost obolijevanja od nezaraznih bolesti.

Profili zemalja

 • Podijelite učenicima profile zemalja koje ste ispisali i dajte im nekoliko minuta da s razumijevanjem pročitaju kartice.
 • Napravite mjesta ili se preselite tamo gdje će se vaši učenici moći kretati uokolo te ih zamolite da poredaju zemlje na različite načine prema svojim karticama. Na primjer:
 • Neka se poredaju od najmanje prema najvećoj vjerojatnosti obolijevanja od nezaraznih bolesti u %. Neka objasne zašto misle da su zemlje na vrhu ili na dnu popisa upravo na tim pozicijama.
 • Neka se grupiraju po kontinentima, a zatim izračunaju prosječnu vjerojatnost smrti od jedne od 4 glavne nezarazne bolesti (neka jedan učenik u skupini bilježi vjerojatnosti u %, potom mogu izračunati prosječnu vjerojatnost u % i prenijeti svoje rezultate razredu). Koji kontinent ima najveću/najmanju vjerojatnost i zašto misle da je to tako?

Dodatna aktivnost istraživanja: porast globalnog širenja pretilosti

 • Ovisno o dobi i sposobnosti vaših učenika, ispišite ovaj članak pokazujući razine pretilosti i kako su u porastu diljem planeta. Zamolite učenike da ga pročitaju i sažmu u parovima ili ga prikažite na ploči te zjednički raspravljajte o sadržaju.
 • Raspravite stvari poput:
 • Uspoređujući karte svijeta, koje se razlike u stupnju pretilosti kod dječaka i djevojčica mogu uočiti?
 • Koje zemlje imaju najviši stupanj pretilosti? Biste li mogli to predvidjeti i ako ne, zašto?
 • Što mislite, koji su razlozi porasta stupnja pretilosti diljem planeta?
 • Što mislite, zašto Istočna Azija, Latinska Amerika i Karibi imaju pomak sa stupnja pothranjenosti do stupnja pretilosti u razmaku od samo nekoliko desetljeća?

Što se može učiniti?

 • Podsjetite učenike na namjeru ciljeva održivog razvoja da smanji preuranjenu smrt od nezaraznih bolesti za jednu trećinu do 2030. (slajd 6) i upoznajte ih s porezom na slatko i zabranom pušenja (slajd 7), objašnjavajući kako pomoću ova 2 načina vlada Ujedinjenog Kraljevstva pokušava preduhitriti rane smrti od nezaraznih bolesti.
 • Pozovite učenike da razmisle/povežu/podijele svoju svijest o problemu s drugima (npr. 5 obroka na dan, poticanje ljudi da hodaju 10.000 koraka dnevno itd. - a možete to povezati i s eventualnim inicijativama svoje škole) te da iznesu svoje ideje o drugim mogućnostima pomoći vladama diljem svijeta u rješavanja tih problema.

Uvod u micro:bit Globalni izazov

 • Podsjetite učenike da ste rekli da će se usredotočiti na inovacije kako bi pomogli u suočavanju s izazovom.
 • Upoznajte učenike s izazovom (slajd 8) i objasnite da ćete se tim baviti u idućoj lekciji. (Po želji učenicima možete ponuditi izbor između nezaraznih bolesti i sigurnosti te se možete koristiti aktivnostima u 'Uvodu u sigurnosni izazov').

Zaključak lekcije

 • Zamolite učenike da napišu 3 stvari koje su danas naučili o nezaraznim bolestima i/ili o životu djece u različitim dijelovima svijeta. Odaberite što ćete od toga raspraviti s razredom.

Proširenje / domaća zadaća

 • Ovu aktivnost možete proširiti tako da zadate učenicima da istraže kako djeca žive u zemlji koja im je dodijeljena unutar aktivnosti 'gdje u svijetu' te da izrade poster.
 • Mogli biste početi s radnim zidom za ovu temu koristeći se materijalima za prikaz.

Diferencijacija

Podrška:

Učenicima možete olakšati tako da ih podijelite u parove i pružite im nenametljivu pomoć.

Metoda 'stretch & challenge' (dostizanja postavljenih standarda):

Postavite učenicima izazov da razmotre ili istraže složenije razloge zašto određene zemlje imaju viši stupanj oboljenja od nezaraznih bolesti (npr. rat, klima, stabilnost vlade) te kako se nezarazne bolesti mogu sprijeičiti (i koje su prepreke tomu).

Mogućnosti ocjenivanja:

 • Formalna procjena, ako želite, pomoću radnih listova
 • Neformalno ocjenjivanje tijekom ispitivanja i grupnih aktivnosti.
Selecting this opens external content from our support system, which adheres to their privacy policy.