LED matrise

LED matrisen til BBC micro:bit består av 25 røde LED lamper bestående av fem rader med fem LED'er i hver.

BBC micro:bit with all 25 LEDs lit

 

Hvilken LED?

Du bruker koordinatene x , y for å angi en spesifikk LED i matrisen, hvor x er den horisontale posisjonen, og y er den vertikale posisjonen (0, 1, 2, 3, 4). For å identifisere koordinatene x, y, plasserer du micro:bit horisontalt, som et kredittkort (se bildet over).

Her er koordinatene x, y for LED'ene i 5x5 matrisen:

0, 0 1, 0 2, 0 3, 0 4, 0

0, 1 1, 1 2, 1 3, 1 4, 1

0, 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2

0, 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3

0, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4

X, Y koordinatene for LED'ene i midten av matrisen er 2, 2. Start fra posisjon 0, 0 og tell to kolonner bortover og to rader nedover.

Rad, kolonne -1

Siden rad- og kolonnetallene starter på 0, kan du trekke fra 1 for rad- og kolonnetallet (når du teller fra 1) for å finne ut x- og y-koordinatene. For å spesifisere LED'en i fjerde kollonne og femte rad må du med andre ord ta bort 1 fra hvert nummer for å få koordinatene 3, 4.

Coding the LEDs

MakeCode-editor

For å skru en LED på eller av

Bruk plot og unplot slå en LED på eller av.

For å finne ut av om en LED er på eller av

Bruk point funksjonen for å finne ut om en LED er av eller på.

For å vise bilder, tekst og tall

I stedet for å skru individuelle LED på eller av, som over, kan du vise et bilde direkte på skjermen eller vise tekst/tall på skjermen ved å bruke show numbershow string-funksjonen.

Python

Se i bilde-seksjonen av dokumentasjonen for å lære mer om programmering av LEDene i Python for micro:bit.

Selecting this opens external content from our support system, which adheres to their privacy policy.