Læring med teknologi er gøy!

Laget for skoler

The micro:bit was designed to be classroom-friendly from day one. More approachable than just coding, it's a great way to achieve fun, practical results with motivated students.

Læringsressurser

Sri Lanka

Rundt i verden

Although we had our humble beginnings in the UK, the micro:bit is benefiting Computing classes in Finland, Sri Lanka, Singapore, the USA and more.

Micro:bit book project

Cross Curricular

Coding isn't just for Computing class! The micro:bit has projects that are great for Design Technology, Physics and even Art and Music classes.

Micro:bit in class

Alle koder

We're a non-profit aiming to have a real impact beyond the typical demographics that work in STEM.

Forskningsresultater

Utviklingen av micro:bit er støttet av akademisk forskning. Så langt har vi hatt gode resultater og levert over 1 million enheter [BBC]:

  • 90% av elevene sa micro:bit viste dem at alle kan kode.
  • 86% av elevene sa micro:bit gjorde informatikk mer interessant.
  • 70% flere jenter sa de ville velge programmering som fag etter benytter micro:bit.
  • 85% av lærerne var enige i at det har gjort IKT/informatikk morsommere for elevene.
  • Halvparten av lærerne som har brukt micro:bit sier de nå føler seg mer komfortable i å undervise i programmering, spesielt de som sier de ikke var veldig komfortable med dette fra før.
  • Sentance et al., “Creating cool stuff” – Pupils’ experience of the BBC micro:bit, Kings College London

Læringsressurser

Selecting this opens external content from our support system, which adheres to their privacy policy.