Skip to content

Aktivnost

Brojač koraka

Početni | MakeCode, Python | LED zaslon, Mjerač ubrzanja | Alati za poboljšavanje performansi, Ljudsko tijelo, Measurement , Multiplication, Senzori, Varijable

1. korak: Napravi

Što je to?

Napravi od svog micto:bita brojač koraka (pedometar) kako bi pratio svoju fizičku aktivnost, a ujedno naučio malo više o kodiranju!

Ova dva videa prikazuju što ćeš napraviti i kojim kodom:

Uvod

Vodič za kodiranje

Kako to radi

 • PoputProjekta kockanja ovaj program koristi micro:bitovbrzinomjerkako bi obavio neku radnju.
 • Broji koliko puta se micro:bit potresao. Taj broj sprema u varijablu koja se zove 'koraci'.
 • Varijable se u računalima koriste za pohranjivanje informacija koje se mijenjaju, primjerice broj pređenih koraka.
 • Svaki puta kad micro:bitov brzinomjer osjeti pomak, program poveća varijablu za 1 i novi broj prikaže na LED zaslonukao izlaz.

Što ti treba

 • micro:bit (ili MakeCode simulator)
 • Uređivač MakeCode ili Python
 • baterije (prema potrebi)
 • nešto čime ćeš micro:bit pričvrstiti na cipelu ili nogu - uzica, ljepljiva traka ili čičak.

2. korak: Kodiraj

3. korak: Unaprijedi

 • Dodaj tipku kojom ćeš broj koraka vratiti na 0.
 • Dodaj grafiku koja prikazuje broj pređenih koraka
 • Izmjeri dužinu svoga koraka pa učini da micro:bit pomnoži taj broj s brojem pređenih koraka i tako izračuna daljinu koju si prešao.
djevojka pokazuje micro:bitov brojač koraka na cipeli druge djevojke