Skip to content

Aktywność

Serduszko dotykowe

Początkujący | MakeCode | Logo dotykowe, Wyświetlacz LED | Wejście/Wyjście

Krok 1: Wykonaj to

Co to jest?

Niech micro:bit wyświetla serduszko - ale tylko, kiedy go dotykasz!

Wprowadzenie

Przewodnik po kodowaniu

Czego się nauczysz

 • Jak używać dotykowego czujnika logo w nowym micro:bicie do wyzwalania różnych zdarzeń, gdy go dotkniesz i kiedy go puścisz

Jak to działa

 • Ten projekt pokaże na wyświetlaczu LED ikonkę serca, ale tylko wtedy, kiedy przytrzymasz palec na logo z przodu nowego micro:bita.
 • Złote logo jest czujnikiem dotykowym, który działa trochę jak ekran dotykowy w telefonie komórkowym, mierząc niewielkie zmiany natężenia prądu. Ten rodzaj czujnika nazywamy pojemnościowym czujnikiem dotykowym, ponieważ wykorzystuje do pracy pomiary pojemności elektrycznej.
 • Blok 'na logo dotknięte' jest wykonywany po pierwszym dotknięciu logo.
 • Blok 'na logo zwolnione' wykonuje się kiedy przestajesz dotykać logo, wtedy program czyści wyświetlacz.
 • Blok 'na logo dotknięte'' wykonuje się tylko wtedy, kiedy dotykasz palcem logo, w odróżnieniu do bloku "na logo naciśnięte' używanego w projekcie Dotykowa odznaka emocji, który wykonuje się po krótkotrwałym dotknięciu i zwolnieniu logo, naciskając je jak zwykły przycisk.

Czego potrzebujesz

 • nowy micro:bit z dźwiękiem (lub symulator MakeCode)
 • Edytor MakeCode
 • pakiet baterii (opcjonalnie)

Krok 2: Zakoduj to

Krok 3: Ulepsz to

 • Rozszerz program o dodatkowe ikonki gotowe lub narysowane własnoręcznie
 • Dodaj dźwięk, aby micro:bit wydawał odgłos po dotknięciu