Skip to content

Aktivnost

Diskorasvjeta

Početni | MakeCode, Python | LED zaslon, Mikrofon | Ulaz (Input)/izlaz (Output)

1. korak: Napravi

Što je to?

Pomoću novog micro:bita napravi vlastiti light show za disco! LED lampice titraju u ritmu glazbe koju registrira ugrađeni mikrofon. Što je glazba glasnija, to jače one svijetle.

Uvod

Vodič za kodiranje

Što ćeš naučiti

 • Kako izmjeriti glasnoću zvuka pomoću mikrofonskog senzora ugrađenog u novi micro:bit
 • Kako mijenjati jačinu LED lampica ovisno o očitanjima senzora na ulazu

Kako to radi

 • Mikrofon prima zvukove i mjeri njihovu glasnoću u vidu brojeva od 0 do 255. Najtiši zvuk je 0, a najglasniji 255.
 • Kada program krene, sve su LED lampice upaljene.
 • Jačina svjetlosti LED-ica može se također izraziti brojevima 0 - 255. 0 je najtamnije (ugašeno), a 255 je najsvjetlije.
 • Jačina LED-ica stalno se (u petlji) prilagođuje jačini zvuka koju očitava senzor mikrofona.
 • Što je zvuk jači, to LED-ice jače svijetle.
 • Prenesi ovaj program u novi micro:bit opskrbljen zvukom, pusti neku glazbu žešćeg ritma i gledaj kako će lampice pulsirati u ritmu glazbe!

Što ti treba

 • novi micro:bit sa zvukom (ili simulator u MakeCodeu)
 • Uređivač MakeCode ili Python
 • baterije (prema potrebi)

2. korak: Kodiraj

1from microbit import *
2
3lights = Image("11111:"
4       "11111:"
5       "11111:"
6       "11111:"
7       "11111")
8
9while True:
10  display.show(lights * microphone.sound_level())

3. korak: Unaprijedi

 • Preinači program tako da koristi tvoje vlastite postavke položaja i jačine lampica
 • Ako se nalazite u razredu ili u skupini preuzmite program na više micri:bitova, prigušite svjetla, pustite glazbu pa uživajte u light showu!
 • Možeš li svjetla smanjiti pojačavanjem zvukova?