Skip to content

Aktivnost

MakeCodeov uređaj za bilježenje podataka

Napredni | MakeCode | Mjerač ubrzanja, Radio, USB sučelje | Energija, Information handling, Radiovalovi, Rukovanje podacima, Senzori, Sile, Statistics & graphs, Vrijeme & klima

1. korak: Napravi

Što je to?

Upotrijebi micro:bit kao daljinski uređaj za bilježenje podataka tako što ćeš učitavati podatke iz njegovih senzora.

micro:bit koji prikazuje grafikon i osi X, Y i Z koje idu vodoravno, okomito i od naprijed prema natrag

Kako to radi

 • Prenesi (flashaj) program predajnika u micro:bit opskrbljen baterijama pa ga pričvrsti na nešto u pokretu (recimo unutrašnjost zdjele za cijeđenje salate) ili se pripremi na bacanje.
 • Predajnik stalno učitava vrijednosti brzinomjera za sile u sve tri dimenzije (po osima x, y i z) i šalje ih putem radija.
 • Spoji prijemni micro:bit s računalom i flashaj program prikupljanja podataka u njega putem pretraživača Chrome ili samostalne MakeCode aplikacije. Tu se primaju podaci brzinomjera i šalju u serijskom obliku na računalo.
 • Sad bi se ispod simulatora micro:bita trebao pojaviti gumb 'prikaži konzolni uređaj', klikni na njega i trebao bi na ekranu vidjeti grafove podataka očitanja u stvarnom vremenu.
 • Postavi micro:bit sa senzorom prvo na jednu pa na drugu stranu i promatraj kako se mijenjaju vrijednosti po svakoj osi. Baci ga u zrak, zavrti ga u ocjeđivaču za salatu; što vidiš?
 • Pritisni 'pauzu' i preuzmi numeričke podatke u obliku CSV datoteke (vrijednosti odvojene zarezom) tako da ih poslije možeš otvoriti i analizirati u nekom programu tabličnog kalkulatora. Ako izbrišeš stupce za drugi i treći prolaz i ostaviš samo za prvi, onda možeš podatke u tabličnom kalkulatoru iscrtati u obliku dijagrama s razbacanim točkama i prikazati kako se sile mijenjaju kroz vrijeme.
tablični kalkulator koji prikazuje očitanja brzinomjera u obliku linijskog grafikona

Što ti treba

 • 2 micro:bita i jedan komplet baterija
 • prijenosno ili stolno računalo za pohranjivanje podataka
 • uređivač MakeCode (zasebna aplikacija ili web verzija u Chrome v65 ili kasnijem)
 • aktualni ugrađeni softver (firmvare) (verzija 0249 ili viša) na primajućem micro:bitu
 • prema želji ocjeđivač za salatu

2. korak: Kodiraj

Senzor / predajnik

Prijamnik

3. korak: Unaprijedi

 • Pokušaj na isti način daljinski očitavati druge vrijednosti kao što su temperatura, svjetlost ili magnetska očitanja kompasa.
 • Izvedi fizikalni eksperiment sa silama koje djeluju na micro:bit dok se vrti u ocjeđivaču za salatu (centrifugi). VIdiš li ono što si očekivao? (Sjeti se da micro:bitov brzinomjer može očitati silu do 2g, dvostruko veću od gravitacije; ako ga vrtiš prebrzo, sile mogu biti prevelike za očitanje.)