Skip to content

Aktywność

Świeczka

Średnio zaawansowany | MakeCode, Python | Mikrofon, Wyświetlacz LED | Czujniki, Logika boolowska, Wybór

Krok 1: Wykonaj to

Co to jest?

Zrób elektroniczną świeczkę, którą możesz zdmuchnąć! Wbudowany mikrofon nowego micro:bita wykrywa dźwięk Twojego oddechu i wyłącza świeczkę - i włącza ponownie.

Wprowadzenie

Przewodnik po kodowaniu

Czego nauczysz się

 • Jak używać liczb losowych, aby zapalić losowo diody LED
 • Jak przełączać wyjścia w odpowiedzi na wejścia z czujnika
 • Jak używać logiki Boole'a, aby naprzemian włączać i wyłączyć przełącznik za pomocą jednego zdarzenia

Jak to działa

 • Liczba losowa między 1 i 3 jest przechowywana w zmiennej o nazwie flicker.
 • Ta liczba jest używana do losowego włączania i wyłączania diod LED, aby wyglądały jak migocący płomień.
 • Diody LED micro:bit są ułożone w siatkę złożoną z kolumn i wierszy numerowanych od 0 do 4. Program włącza i wyłącza różne diody LED w górnym rzędzie w zależności od losowej liczby zachowanej w zmiennej flicker .
 • Współrzędne diod LED są zawsze podawane najpierw kolumna (oś x), a następnie wiersz (oś y). Środek płomienia znajduje we współrzędnych 2, 0.
siatka pokazująca współrzędne diod LED wyświetlacza micro:bit
 • Pętla 'na zawsze' podtrzymuje działanie animacji.
 • Program używa również zmiennej o nazwie lit do śledzenia, czy świeca jest zapalona, czy nie. To jest zmienna logiczna. Zmienne logiczne mogą mieć tylko dwie wartości: true (prawda, włączony) lub false (fałsz, wyłączony).
 • Gdy czujnik mikrofonu wykrywa głośny dźwięk, na przykład, gdy na niego dmuchasz, kod przełącza wartość lit przez ustawienie jej na not lit. A zatem kiedy dmuchasz na mikrofon, jeśli lit jest true (prawda), staje się false (fałsz) i ekran jest czyszczony, wyłączając diody LED.
 • Jeśli lit była false (fałsz), staje się true (prawda) i ponownie włączamy animację.

Czego potrzebujesz

 • micro:bit
 • MakeCode lub edytor Pythona
 • pakiet baterii (opcjonalnie)

Krok 2: Zakoduj to

1from microbit import *
2import random
3
4lit = True
5
6while True:
7  if microphone.was_event(SoundEvent.LOUD):
8    lit = not lit
9    sleep(500)
10  if lit:
11    display.show(Image(
12    "00900:"
13    "09990:"
14    "09990:"
15    "09990:"
16    "09990"))
17    sleep(150)
18    flicker = random.randint(1, 3)
19    if flicker != 2:
20      display.set_pixel(2,0,0)
21      display.set_pixel(flicker,0,9)
22    sleep(150)
23  else:
24    display.clear()

Krok 3: Ulepsz to

 • Stwórz własny projekt animacji, włączanej i wyłączanej dźwiękiem.
 • Możesz sprawić, by blok 'gdy dźwięk głośny' był bardziej lub mniej wrażliwy poprzez dodanie bloku 'ustaw dźwięk głośny na poziomie' do bloku 'podczas uruchamiania'. Znajdź ten blok w kategorii 'Wejście' i ...'więcej'. Użyj mniejszych liczb dla cichych dźwięków, większych liczb dla głośniejszych dźwięków.
 • W Pythonie, aby zmienić próg głośnych dźwięków, użyj microphone.set_threshold(SoundEvent. LOUD, 128) tuż przed pętląwhile True:, zmieniając liczbę 128 na żądaną głośność dźwięku. Może to być dowolna liczba między 0 i 255, przy czym 255 to dźwięk najgłośniejszy.