Skip to content

Activitat

Llista (array) d'activitat

Intermedi | MakeCode, Python | Botons, Pantalla LED | Aleatorització, Estructures de dades, Variables

Pas 1: Crea-ho

En què consisteix?

Trobes difícil decidir o acordar el que fer? Utilitza llistes (arrays) per crear un programa a micro:bit que triï per tu!

micro:bit amb diferents icones d'activitat

Com funciona

 • La teva micro:bit emmagatzema la llista de possibles activitats en una llista (o array) anomenada 'opcions'. Les llistes(arrays) són molt útils per guardar llistes de dades.
 • Quan prems el botó A, tria un element de la llista a l'atzar i el mostra a la pantalla LED.
 • L'ús d'una llista (array) fa que sigui molt fàcil modificar el codi per afegir més opcions a la llista.
 • Com que el codi mesura la longitud de la llista (array), no cal que modifiquis el codi de nombre aleatori, simplement afegeix i treu coses de la llista.
 • Tria un nombre aleatori i l'emmagatzema en una variable anomenada 'choice' ("elecció"). El nombre estarà entre 0 i un menys de la longitud de la llista (array) (perquè els ordinadors solen començar a comptar els elements de les llistes a partir de 0). 'PE (educació física) amb en Joe' és l'element número 0 de la llista, l'últim element 'coure un pastís' és l'element número 5, però la llista (array) és de 6 elements de llargada.

Què necessites

 • Micro:bit (o simulador MakeCode )
 • Editor de MakeCode
 • Piles (opcional)

Pas 2: Programa-ho

1from microbit import *
2import random
3
4options = ['PE with Joe', 
5      'watch a movie',
6      'play a board game',
7      'tidy our rooms',
8      'learn a song',
9      'bake a cake']
10
11while True:
12  if button_a.is_pressed():
13    choice = random.randint(0, len(options)-1)
14    display.scroll(options[choice])

Pas 3: Millora-ho

 • Personalitza'l posant les teves pròpies activitats al programa.
 • Com pots fer que sigui més probable escollir la teva activitat preferida?
 • Prova d'escriure el mateix programa en Python.