Skip to content

Activitat

Termòmetre de màxima i mínima

Intermedi | MakeCode, Python | Botons, Pantalla LED, Sensor de temperatura | Iteració, Mesura, Operadors relacionals, Sensors, Temperatura, Temps i clima, Variables

Pas 1: Crea-ho

En què consisteix?

Fes un seguiment de les temperatures màximes i mínimes deixant aquest programa funcionant a la micro:bit.

Aquests dos vídeos et mostren què faràs i com programar-ho.

Introducció

Guia de programació

Com funciona

 • Com el projecte "Termòmetre", aquest utilitza el sensor de temperatura integrat en la CPU (unitat de processament central) de la micro:bit per mesurar la temperatura en °C (graus centígrads o Celsius).
 • Aquest programa fa un seguiment de les temperatures mínima i màxima registrades mitjançant l'ús de 3 variables: "currentTemp (temp Actual)" és la lectura de temperatura actual, "max" és la màxima i "min" és la mínima.
 • A l'inici del programa totes les variables tenen el mateix valor; un bucle infinit (per sempre) fa una lectura cada dos segons, i compara la temperatura actual amb les variables max i min.
 • Si la temperatura actual és menor (<) que el valor emmagatzemat a la variable "min", sobreescriu el valor de la variable "min" amb el de la temperatura actual.
 • Si la temperatura actual és més gran que (>) el valor de la variable "max", sobreescriu el valor de la variable "max" amb el de la temperatura actual.
 • El programa també fa parpellejar un punt a la pantalla LED cada vegada que s'executa el "bucle infinit" perquè sàpigues que està funcionant.
 • Prem els botons A o B per mostrar respectivament les temperatures mínima i màxima enregistrades.
 • Podries deixar la micro:bit funcionant durant 24 hores, enregistrar les temperatures màxima i mínima i representar-les en una gràfica cada dia a la mateixa hora i a continuació reiniciar el registre de temperatura.

Què necessites

 • Micro:bit (o simulador MakeCode )
 • Editor MakeCode o Python
 • Piles (opcional)
 • Una font de calor o un refrigerador, un ventilador per exemple, si vols veure canvis ràpids de temperatura - també pots treure la micro:bit a l'exterior
 • Paper quadriculat o mil·limetrat si vols representar l'evolució de la temperatura en el temps

Pas 2: Programa-ho

1from microbit import *
2
3currentTemp = temperature()
4max = currentTemp
5min = currentTemp
6
7while True:
8  display.show('.')
9  currentTemp = temperature()
10  if currentTemp < min:
11    min = currentTemp
12  elif currentTemp > max:
13    max = currentTemp
14  if button_a.was_pressed():
15    display.scroll(min)
16  if button_b.was_pressed():
17    display.scroll(max)
18  sleep(1000)
19  display.clear()
20  sleep(1000)
21

Pas 3: Millora-ho

 • Compara la lectura amb un altre termòmetre. Com és l'exactitud de la micro:bit? És necessari modificar la lectura de la micro:bit per a obtenir la temperatura de l'aire? Com es podria fer?
 • Converteix la temperatura a graus Fahrenheit.
 • Utilitzala ràdio per enviar les lectures de temperatura a altres micro:bits.