Skip to content

Activitat

Registrador de dades Python

Expert | Python | Acceleròmetre, Interfície USB, Ràdio | Energia, Estadístiques i gràfics, Forces, Ràdio, Sensors, Temps i clima, Tractament d'informació, Tractament de dades

Pas 1: Crea-ho

En què consisteix?

Utilitza la micro:bit com un registrador de dades sense fils registrant les lectures dels seus sensors.

micro:bit mostrant els eixos X, Y i Z a treves, amunt i avall, i del davant i del darrere al costat del gràfic de les dades recollides

Com funciona

 • Transfereix el programa transmissor a una micro:bit amb piles i connecta-la o a alguna cosa que es mogui (com l'interior d'una centrifugadora d'amanida) o preparat per jugar a atrapar-la. El programa pren les constants de les lectures de l'acceleròmetre de les forces en 3 dimensions (eixos x, y i z ) i les transmet per ràdio.
 • Connecta la micro:bit receptora a un ordinador per USB i transfereix-l'hi el programa de registre fent servir l'aplicació de "l'editor Mu Python".
 • Aquesta micro:bit rep les dades de l'acceleròmetre i envia les dades en sèrie al teu ordinador. Clica en el botó 'Plotter' (Traça) en Mu i podràs veure els gràfics de les dades de les lectures en viu a la pantalla.
 • Posa la micro:bit sensora de cada costat i veuràs com les lectures en cada eix canvia. Tira-la enlaire, fes-la girar en una centrifugadora d'amanida: què és el que veus?
 • Mu guarda les dades numèriques com un arxiu CSV (valors separats per comes) en la carpeta principal del teu ordinador Mira en el 'programa mu' i després en la carpeta de 'data_capture'
 • Pots obrir l'arxiu CSV en un full de càlcul per analitzar-lo. Si suprimeixes la segona i la tercera columnes de temps, deixant només la primera, pots traçar les dades en un gràfic de dispersió en un full de càlcul mostrant com les forces canvien amb el temps.
full de càlcul mostrant un gràfic fet de les lectures de l'acceleròmetre.

Què necessites

 • 2 micro:bits i paquet de piles
 • Ordinador portàtil o de taula per registrar-hi les dades.
 • Aplicació de l'editor de Mu Python: https://codewith.mu/
 • Centrifugadora d'amanida opcional

Pas 2: Programa-ho

Sensor / transmissor

1from microbit import *
2import radio
3radio.config(group=99)
4radio.on()
5
6while True:
7  sleep(20)
8  radio.send(str(accelerometer.get_values()))
9

Receptor/registrador

1from microbit import *
2import radio
3radio.config(group=99)
4radio.on()
5
6while True:
7  message = radio.receive()
8  sleep(20)
9  print(message)
10

Pas 3: Millora-ho

 • Registra les lectures dels sensors d'altres micro:bit remotament, com ara lectures de temperatura, llum o brúixola magnètica.
 • Fes un experiment de física sobre les forces actuant en la micro:bit quan la fas girar en una centrifugadora d'amanida (centrifuga) Veus el que esperaves? (tingues en compte que l'acceleròmetre de la micro:bit només pot llegir forces fins a 2g, dues vegades la força de gravetat de la Terra - si la fas girar ràpidament pot experimentar forces que siguin massa grans per registrar-les)