Skip to content

Activitat

Comptador de passes sensible

Intermedi | MakeCode, Python | Acceleròmetre, Pantalla LED | Cos humà, Disseny de producte, Eines de rendiment, Forces, Mesura, Multiplicació, Sensors

Pas 1: Crea-ho

En què consisteix?

Un comptador de passes que pots fer més precís adaptant-lo al teu propi estil de caminar.

micro:bit agafat a la sabata

El que aprendràs

 • Com la micro:bit pot recopilar dades numèriques d'acceleració
 • Com aplicar llindars a les dades del sensor per activar esdeveniments com ara incrementar un comptador de passes

Com funciona

 • Els projectes "Comptador de passes" i "Comptador de passes de baix consum" utilitzen el gest "sacsejar" per comptar els passes. El gest sacsejar utilitza diverses lectures del sensor de l'acceleròmetre
  per decidir si la micro:bit ha estat sacsejada.
 • És possible que trobis que el gest de sacsejar no s'activa cada vegada que fas un pas o que s'activa amb massa facilitat, provocant un recompte de passos inexacte.
 • Per fer un comptador de passes més precís, en comptes d'utilitzar el gest "sacsejar", aquest programa utilitza dades numèriques de l'acceleròmetre per decidir si has fet una passa, i si es així, incrementar la variable steps (passes) en 1.
 • Si l'acceleració es més gran que (>) 1500, la variable steps (passes)s'incrementa en 1 i mostra el compte de passes en la pantalla dels leds. 1500 és el llindar – a partir del qual un moviment farà que una passa sigui comptada.
 • Pots necessitar canviar el número 1500 per fer el comptador de passes més eficient - peròtu pots decidir quin llindar utilitzar, mentre que amb el gest "sacsejar" el llindar ha estat decidit per la gent que va dissenyar la micro:bit.
 • De modificar el llindar perquè funcioni per a tu se'n diu calibratge.
 • Tingues present que quan la micro:bit no es mou, l'acceleròmetre dona una lectura de força d'aproximadament 1000. Això passa perquè la gravetat de la Terra empeny cap avall la micro:bit.

Què necessites

 • Micro:bit (o simulador MakeCode )
 • Editor MakeCode o Python
 • Piles (opcional)
 • Alguna cosa per subjectar la micro:bit a la sabata o a la cama: cordill, cinta adhesiva...

Pas 2: Programa-ho

1from microbit import *
2steps=0
3
4while True:
5  if accelerometer.get_y() > 1500:
6    steps += 1
7    display.scroll(steps)
8

Pas 3: Millora-ho

 • Fes que les piles durin més canviant el programa perquè només mostri el nombre de passes quan premis elbotó A.
 • Modifica el programa perquè el botó B reinicialitzi el comptador a 0.
 • Mesura la longitud d'un pas i fes que la micro:bit la multipliqui pel nombre de passes per calcular la distància que has caminat.
 • L'acceleròmetre pot mesurar forces en 3 direccions, anomenades eixos X, Y i Z. Pots modificar el programa per escollir l'eix a mesurar, segons com fixis la micro:bit a la cama o a la sabata.
imatge que mostra l'eix X a la part davantera de la micro:bit, l'eix Y amunt i avall, i l'eix Z des de darrere cap al davant