Skip to content

Beth yw'r micro:bit?

Yn annog myfyrwyr i fod yn creadigol gyda chodio ers 2016

llun agos o blentyn yn dal bwrdd micro:bit rhwng ei fysedd dros ei wyneb

Hawdd. Effeithiol. Difyr.

Manon

Mae'r micro:bit yn yn ffordd hylaw iawn o ddatblygu codio. Mae'n rhywbeth go iawn, cyffrous, ac yn rhoi hyder i fy myfyrwyr roi cynnig ar rywbeth newydd ac arbrofi.

Manon, Athrawes, y DU

Cyfrifiadura diriaethol

Micro:bit yn y blaendir yn dangos wyneb hapus tra bo'r eicon ar gyfer nodweddion y micro:bit yn amlwg yn y cefndir

Defnyddiwch y micro:bit i brofi, mesur a chofnodi

 • Golau

 • Tymheredd

 • Sain

 • Symudiad

 • Magneteg

Archwilio

 • Botymau

 • LEDs

 • Radio

 • Rhwydweithiau

 • Cylchredau syml

 • Pinnau

Animeiddiad yn dangos blociau cod ar gyfer rhaglen o galon sy'n fflachio a anfonwyd o gyfrifiadur i micro:bit. Yna mae sgrin y micro:bit yn dangos eicon mawr ac yna bach o galon, drosodd a throsodd.

Ychwanegu cod

i ddod â'r micro:bit yn fyw

Ychwanegu cod

i ddod â'r micro:bit yn fyw

Animeiddiad yn dangos blociau cod ar gyfer rhaglen cyfrif camau a anfonwyd o gyfrifiadur i micro:bit. Yna mae sgrîn y micro:bit yn dangos 0.

Newidiwch y cod

i'w drawsnewid i rywbeth newydd

Newidiwch y cod

i'w drawsnewid i rywbeth newydd

Camu i mewn byd go iawn

Animeiddiad o gyfrwr camau. Micro:bit gyda 0 ar y sgrin yn sownd wrth esgid rhedeg. Mae'r esgid rhedeg yn camu ddwywaith. Mae pob cam yn cynyddu'r rhif ar y micro:bit, gan ddangos 1 ac yna 2.

Cyfleoedd di-ri i ennyn diddordeb myfyrwyr mewn technoleg byd go iawn

Casglu data ar gyfer mathemateg a gwyddoniaeth

Gwneud dysgu'n chwareus

Dod â diogelwch digidol yn fyw

Byddwch yn greadigol gyda goleuadau, synnau a symudiad

Ewch allan a defnyddiwch dechnoleg

Archwiliwch faterion amgylcheddol

Technoleg a ddyluniwyd i bawb

Dysgwch fwy am y Micro:bit Educational Foundation, y cwmni nid-er-elw a sefydlodd y micro:bit

44 miliwn

o fyfyrwyr wedi dysgu gyda micro:bit*

60+

gwledydd sy'n dysgu gyda'r micro:bit

Defnyddir y micro:bit gan filiynau o bobl ledled y byd i gael profiad ymarferol o gyfrifiadureg a thechnoleg.

Dwy ferch yn trin a thrafod micro:bit, gan bwyso botymau a gwenu

Defnyddir y micro:bit gan filiynau o bobl ledled y byd i gael profiad ymarferol o gyfrifiadureg a thechnoleg.

Yn ysbrydoli pob plentyn

drwy wneud cyfrifiadura yn ddifyr ac ystyrlon i godwyr newydd a phrofiadol.

Grymuso addysgwyr

Meithrin eich hyder drwy hyfforddiant

Cyrsiau datblygu proffesiynol a gweminarau byw am ddim i'r athrawon sy'n magu profiad yn ogystal â'r hen lawiau.

Archwilio cyrsiau
Athrawes yn eistedd gyda disgybl yn egluro sut mae'r micro:bit yn gweithio
Disgybl benywaidd mewn dosbarth ysgol gynradd yn cyfeirio at god bloc ar fwrdd gwyn rhyngweithiol

Popeth sydd ei angen arnoch i ysbrydoli'ch myfyrwyr

Mae unedau gwaith, gwersi, prosiectau, heriau cynllunio ac adnoddau i'w hargraffu, oll yn gysylltiedig â'r cwricwlwm, gan gynnwys tystysgrifau a phosteri, yn rhoi popeth sydd ei angen arnoch i ddysgu ac ysbrydoli'ch myfyrwyr.

Darganfod adnoddau dysgu

Yn eich cefnogi i ddysgu'ch holl ddobarth i gyd

Gyda micro:bit classroom gallwch gynnal sesiynau i ddosbarthiadau cyfain, rhannu codau'n syml gyda myfyrwyr dros sawl gwers a chadw cofnod cynnydd.

Rhowch gynnig ar micro:bit classroom
Saith plentyn mewn gwisg ysgol, yn eistedd yn eu hystafell ddosbarth, gyda llaw pob un i fyny

Offer codio arlein

Ein golygydd bloc swyddogol yw Microsoft MakeCode a'n teclyn rhaglennu testun yw'r golygydd micro:bit Python. Mae'r BBC micro:bit yn gweithio hefyd gyda Scratch, Code.org App Lab ac amryw o declynau/dyfeisiau golygu eraill.

Codio bloc ar gyfer plant 8 oed a hŷn

Codio bloc ar gyfer plant 8 oed a hŷn

Codio testun ar gyfer plant 11 oed a hŷn

Codio testun ar gyfer plant 11 oed a hŷn

Oes gennych micro:bit yn barod?

Cymerwch y camau cyntaf ar eich taith micro:bit heddiw.

Dechrau arni

Awydd prynu?

Dewisiwch y dewis gorau i chi a dewch o hyd i ail-werthwr lleol.

Prynu

Cwestiynau Cyffredin

Ymweld â'n sylfaen Gwybodaeth