Skip to content

Dechrau codio

Dolenni cyflym

Microsoft MakeCode

Golygydd MakeCode Microsoft yw’r ffordd delfrydol i ddechrau rhaglennu a dechrau arni i greu â'r BBC micro:bit. Mae'r blociau gyda lliwiau yn gyfarwydd i unrhyw un sydd wedi defnyddio Scratch yn flaenorol, ond maent yn ddigon pwerus i gael mynediad at holl nodweddion y cyfrifiadur bach hwn. Gallwch hefyd newid i JavaScript i weld y cod sy'n seiliedig ar destun sydd y tu ôl i'r blociau.

Bydd eintudalennau dechrau arni yn eich arwain trwy eich camau cyntaf.

Gallwch ddysgu mwy am ofynion ar gyfer defnyddio golygydd MakeCode yn yr ystafell ddosbarth yn Cwestiynau Cyffredin MakeCode.

myfyrwyr sy'n defnyddio golygydd Microsoft MakeCode gyda micro:bit

Troi eich micro:bit yn fathodyn enw wedi'i animeiddio

Gwneud thermomedr syml â'ch micro:bit

Yn rhifo sgipiadau, neidiau, adar - neu unrhyw beth!

Archwilio prosiectau MakeCode

Python

Mae Python yn ffordd wych o gryfhau eich sgiliau rhaglennu drwy godio'n seiliedig ar destun. Mae ei strwythur naturiol sy'n debyg i Saesneg yn ei gwneud yn hawdd i ddechrau dysgu, ond mae hefyd yn ddigon pwerus i'w ddefnyddio mewn meysydd megis gwyddor data a dysgu peirianyddol.

Fe'i ddefnyddir yn eang mewn ysgolion ac fe'i gefnogir gan gymuned fyd-eang o athrawon, rhaglenwyr a pheirianwyr. Dyluniwyd ein golygydd Python i helpu athrawon a dysgwyr i gael y gorau o raglennu'n seiliedig ar destun ar y micro:bit.

plentyn yn defnyddio golygydd Python micro:bit

Gwneud larwm lladron a reolir drwy radio

Creu golau awtomatig sy'n troi ymlaen pan fo hi'n dywyll.

Archwilio prosiectau Python

Apiau symudol a thabled

Os ydych yn defnyddio dyfeisiau symudol megis ffonau neu dabledi mae gennym apiau iOS ac Android sy'n caniatáu i chi raglennu'ch micro:bit gan ddefnyddio MakeCode. Mae'r cod yn cael ei drosglwyddo o'ch dyfais symudol i'r micro:bit gan ddefnyddio cysylltiad radio Bluetooth, felly nid oes angen ceblau data.

Dysgu mwy am apiau symudol
Ffôn symudol a thabled wrth ymyl micro:bit

Scratch

Mae plant ac oedolion ledled y byd yn dwli ar Scratch. I lawer, Scratch yw eu cyflwyniad cyntaf i raglennu o oddeutu 8 oed a hŷn.

Gallwch integreiddio micro:bit yn eich prosiectau Scratch, gan droi eich micro:bit yn rheolydd gêm gorfforol, brws paent, bwrdd sgorio digidol neu fwy. Bydd angen cyfrifiadur Windows neu macOS (fersiwn 10/11) arnoch gyda Bluetooth a Scratch Link wedi'i osod neu Chromebook neu ddyfais symudol i osod yr app Android. Yna gallwch ddilyn y dolenni isod i ddechrau neu archwilio ein prosiectau Scratch.

Sut i ddefnyddio micro:bit gyda Scratch
disgybl yn defnyddio Scratch

Chwarae cordiau ar gitâr micro:bit gyda Scratch

Archwilio prosiectau Scratch

Swift Playgrounds

Os oes gennych Apple iPad neu gyfrifiadur Mac â macOS 10.15.3 neu hwy, gallwch archwilio iaith raglennu Swift gyda'n llyfr rhyngweithiol Swift Playgrounds.

Dysgu mwy am Swift Playgrounds
Sgrinlun o lyfr Swift Playgrounds micro:bit

Golygyddion eraill

Mae cymuned enfawr o bobl yn gwneud offer ar gyfer rhaglennu a rhyngweithio â'r micro:bit sy'n golygu gallwch raglennu'ch micro:bit yn Python, C++ ac ieithoedd eraill, gan gynnwys golygyddion bloc eraill.

Ni chefnogir y golygyddion a restrir isod yn swyddogol gan Micro:bit Educational Foundation, felly edrychwch am y manylion ‘cymorth’ yn y golygyddion eu hunain am unrhyw gwestiynau.

Ariennir gan Lywodraeth Cymru / Funded by Welsh Government

Translation generously supported by the Welsh Government.