Skip to content

Gweithgaredd

Bathodyn enw

Dechreuwr | MakeCode, Python | Dangosydd LED | Mewnbwn/allbwn

Cam 1: Gwneud

Beth yw e?

Troi eich micro:bit yn fathodyn enw sy'n sgrolio ag ychydig o gyfarwyddiadau'n unig.

enw 'Sam' yn sgrolio ar draws dangosydd LED y micro:bit

Sut mae'n gweithio

  • Mae allwn dangosydd LED y micro:bit yn gallu dangos geiriau a rhifau yn ogystal â lluniau.
  • Mae'r rhaglen hon yn dangos i chi sut i sgrolio testun ar draws y sgrin i adael i bobl wybod eich enw a dangos llun.
  • Mae dolen diderfyn yn gwneud i'r dilyniant barhau nes i chi ddad-blygio'r micro:bit o'i fatri neu gebl USB.
  • Defnyddir testun sy'n sgrolio ar ddangosyddion LED yn aml i ddangos gwybodaeth am fysiau a threnau. Pa ddefnyddiau eraill allwch feddwl amdanynt ar gyfer testun sy'n sgrolio ar micro:bits?

Beth sydd ei angen arnoch

  • micro:bit (neu efelychwr MakeCode)
  • Golygydd MakeCode neu Python
  • pecyn batri (opsiynol)

Cam 2: Codio

Cam 3: Gwella

  • Gwneud i wahanol negeseuon ymddangos os byddwch yn gwasgu botwm A neu B.
  • Sillafu eich enw un llythyren ar y tro.
  • Llunio ffordd o wisgo eich bathodyn micro:bit gan ddefnyddio edau, tâp neu felcro. (Peidiwch â defnyddio pinnau diogelwch gan gallai'r metel ddifrodi eich micro:bit.)
Ariennir gan Lywodraeth Cymru / Funded by Welsh Government

Translation generously supported by the Welsh Government.