Skip to content
101 o ganlyniadau

Goleuo'ch micro:bit â chariad drwy ddangos calon

Gwneud i galon eich micro:bit guro gan ddefnyddio dolennau

Ysgwyd eich micro:bit i wneud i wyneb gwirion ymddangos

Troi eich micro:bit yn fathodyn enw wedi'i animeiddio

Ysgwyd eich micro:bit i wneud rhifau ar hap

Gwneud tegan a fydd yn dweud eich ffortiwn

Gwneud eich rhifydd camau eich hun gyda micro:bit

Peintio llun yn Scratch drwy symud eich micro:bit

Chwarae cordiau ar gitâr micro:bit gyda Scratch

Gwneud thermomedr syml â'ch micro:bit

Create an automatic light that turns on when it’s dark.

Defnyddio botymau i chwarae tonau gwahanol

Yn rhifo sgipiadau, neidiau, adar - neu unrhyw beth!

Rhannu ychydig o hapusrwydd drwy radio

Helpu i ymarfer eich cerddoriaeth

Let your BBC micro:bit get you up in the morning.

Gêm helfa drysor radio ar gyfer sawl chwaraewr

Dod o hyd i'r Gogledd drwy sain a golau

Diffodd cannwyll electronig

Gwneud larwm lladron a reolir drwy radio

Gwneud larwm sy'n canu pan fydd y goleuadau'n troi ymlaen

micro:bits sy'n disgleirio sy'n dynwared pryfed tân