Skip to content

Gweithgaredd

Gêm ymateb

Uwch | MakeCode, Python | Dangosydd LED, Pinnau | Corff dynol, Dylunio cynnyrch, Electroneg, Iteriad, Mewnbwn/allbwn, Rhesymeg Boolean, Trydan

Cam 1: Gwneud

Beth yw e?

Gwneud gêm ymateb gyda switshis corfforol go iawn y gallwch eu bwrw mor galed ag yr hoffech!

dau switsh gwasgedd a wnaed gartref wedi'u cysylltu â phinnau micro:bit

Sut mae'n gweithio

 • Gwneud dau switsh mewnbwn corfforol gan ddefnyddio cardfwrdd a ffoil tun – yn debyg i'r rhai a ddefnyddiwyd yn y Prosiect larwm switsh gwasgedd.
 • Cysylltu'r switshys â phinnau'r micro:bit fel yn y llun – mae un pad ffoil tun ar bob switsh yn mynd i bin GND y micro:bit, a'r llall yn cael ei gysylltu â phin 1 neu bin 2, gan ddibynnu ar a ydych yn chwaraewr A neu chwaraewr B.
 • Mae'r rhaglen yn aros am amser ar hap rhwng 1 a 5 eiliad, ac wedyn bydd yn dangos calon ar allbwn y dangosydd LED.
 • Ni allwch wasgu'ch botwm cyn iddo oleuo gan ei fod yn defnyddio rhesymeg Booleaidd i atal unrhyw un rhag twyllo! Dau werth yn unig y gall fod gan newidynnau Booleaidd: Gwir neu Gau. Mae'r newidyn cychwynnwyd y gêm yn atal y naill chwaraewr neu'r llall rhag gwasgu eu botwm yn rhy gynnar drwy wirio pa fotwm sydd wedi'i wasgu tra bod y gêm wedi dechrau.
 • Mae dolen ddiderfyn yn sicrhau bod y gêm yn parhau i redeg er mwyn i chi barhau i chwarae.

Beth sydd ei angen arnoch

 • 1 micro:bit
 • 4 cebl clip crocodeil
 • Ychydig o gardfwrdd sgrap, ffoil tun, glud a siswrn

Cam 2: Codio

1from microbit import *
2import random
3
4while True:
5  gameStarted = False
6  sleep(random.randint(1000, 5000))
7  gameStarted = True
8  display.show(Image.HEART)
9  while gameStarted:
10    if pin1.is_touched():
11      display.show('A')
12      gameStarted = False
13    elif pin2.is_touched():
14      display.show('B')
15      gameStarted = False
16  sleep(3000)
17  display.clear()
18

Cam 3: Gwella

 • Defnyddio newidynnau i gadw llygad ar sgôr pob chwaraewr
 • Ychwanegu amserydd i ddangos pa mor gyflym oedd ymateb pob enillydd
 • Olrhain pa chwaraewr sydd â'r amser ymateb cyflymaf
Ariennir gan Lywodraeth Cymru / Funded by Welsh Government

Translation generously supported by the Welsh Government.