Skip to content

Aktivnost

Igra brzine reakcije

Napredni | MakeCode, Python | Izvodi (pinovi), LED zaslon | Booleova logika, Dizajn predmeta i produkata, Električna energija, Elektronika, Iteracije, Ljudsko tijelo, Ulaz (Input)/izlaz (Output)

1. korak: Napravi

Što je to?

Napravi igru za mjerenje brzine reakcije sa sklopkama koje možeš udarati koliko god hoćeš!

dva prekidača kućne izrade spojena na micro:bitove pinove

Kako to radi

 • Napravi dva ulazna prekidača od kartona i metalne folije - poput onih koje smo koristili za projekt Prekidač za alarm (Pressure switch alarm).
 • Spoji ih na micro:bitove pinove kao na slici - jedan komad metalne folije na svakom prekidaču spaja se s pinom GND, a drugi je spojen s pinom 1 ili pinom 2, ovisno o tome jesi li igrač A ili B.
 • Program stoji nepoznati broj sekundi, između 1 i 5, a onda na LED zaslonu prikaže srce.
 • Tipku ne možeš pritisnuti prije tog prikaza jer se koristi Booleova logika protiv varanja! Booleove varijable mogu poprimiti samo dvije vrijednosti: Točno i Krivo. Varijabla početak igre ne dozvoljava niti jednom igraču da prije vremena pritisne prekidač jer se pritisak mjeri samo za vrijeme trajanja igre.
 • Igra se vrti u beskonačnoj petlji pa se može igrati bez prestanka.

Što ti treba

 • 1 micro:bit
 • 4 kabela s hvataljkama (krokodilke)
 • Komadi kartona, metalna folija, ljepilo i škare

2. korak: Kodiraj

1from microbit import *
2import random
3
4while True:
5  gameStarted = False
6  sleep(random.randint(1000, 5000))
7  gameStarted = True
8  display.show(Image.HEART)
9  while gameStarted:
10    if pin1.is_touched():
11      display.show('A')
12      gameStarted = False
13    elif pin2.is_touched():
14      display.show('B')
15      gameStarted = False
16  sleep(3000)
17  display.clear()
18

3. korak: Unaprijedi

 • Primijeni varijable u kojima ćeš pamtiti rezultate za svakog igrača
 • Dodaj mjerač vremena koji će mjeriti brzinu reakcije svakog igrača
 • Prati koji igrač reagira najbrže