Skip to content

Gweithgaredd

Theremin Scratch

Dechreuwr | Scratch | Mesurydd cyflymiad | Iteriad, Sain

Cam 1: Gwneud

Beth yw e?

Gwneud offeryn cerdd sy'n codi ofn rydych yn ei reoli drwy chwifio'ch llaw.

Ciplun o brosiect Scratch - ystlum mewn coed

Sut mae'n gweithio

  • Mae theremin yn offeryn cerdd sy'n gwneud seiniau sy'n codi ofn pan fyddwch yn symud eich dwylo yn agos ato.
  • Mae'r rhaglen yn rhedeg dolen ddiderfyn (am byth) i gymryd darlleniadau yn barhaus o fesurydd cyflymiady micro:bit.
  • Mae'n mesur yr ongl gwyro ymlaen ac yn ôl: po fwyaf yr ongl gwyro, uchaf fydd traw'r sain.
  • Dysgu mwy am thereminau yma: https://en.wikipedia.org/wiki/Theremin

Beth sydd ei angen arnoch

  • micro:bit a phecyn batri opsiynol
  • cyfrifiadur addas gyda dolen Scratch wedi'i gosod. Gweler https://scratch.mit.edu/microbit i gael manylion am sut i gael Scratch i weithio gyda micro:bit

Cam 2: Codio

Cam 3: Gwella

  • Arbrofi gyda seiniau gwahanol offerynnau.
  • Recordio'ch seiniau eich hun a'u defnyddio yn lle'r sain hon.
  • Defnyddio ongl gwyro i'r chwith a'r dde i reoli lefel y sain, fel gyda theremin go iawn.
Ariennir gan Lywodraeth Cymru / Funded by Welsh Government

Translation generously supported by the Welsh Government.