Skip to content

Gweithgaredd

Peiriant sain Scratch

Dechreuwr | Scratch | Botymau | Mewnbwn/allbwn

Cam 1: Gwneud

Beth yw e?

Gwneud eich peiriant sain eich hun gan ddefnyddio botymau a mesurydd cyflymiad y micro:bit.

Corlun peiriant sain Scratch

Sut mae'n gweithio

Beth sydd ei angen arnoch

  • micro:bit a phecyn batri opsiynol
  • cyfrifiadur addas gyda dolen Scratch wedi'i gosod. Gweler https://scratch.mit.edu/microbit i gael manylion am sut i gael Scratch i weithio gyda micro:bit

Cam 2: Codio

Cam 3: Gwella

  • Newid seiniau'r peiriant sain neu ychwanegu seiniau eraill o lyfrgell seiniau Scratch.
  • Recordio'ch seiniau eich hun, a'u sbarduno drwy wasgu botymau a newid y traw drwy wyro.
  • Defnyddio cyfres o nodau i chwarae gwahanol donau pan fyddwch yn gwasgu gwahanol fotymau.
Ariennir gan Lywodraeth Cymru / Funded by Welsh Government

Translation generously supported by the Welsh Government.