Skip to content

Gweithgaredd

Larwm drws radio

Uwch | MakeCode, Python | Cwmpawd, Dangosydd LED, Radio | Cyfathrebu, Dewis, Gweithredwyr perthynol, Magneteg, Synwyryddion, Tonnau radio

Cam 1: Gwneud

Beth yw e?

Larwm di-wifr i'ch rhybuddio pan fydd rhywun yn agor drws – neu'n ei adael ar agor.

Sut i'w wneud

 • Bydd angen dau micro:bit gyda chod gwahanol ar bob un. Mae un micro:bit yn gweithredu fel trosglwyddydd radio a'r llall fel derbynnydd radio.
 • Cysylltwch y micro:bit sy'n drosglwyddydd a'r pecyn batri i gornel ffrâm drws a gosodwch fagnet yn agos ato ar gornel drws.
 • Rhowch y micro:bit sy'n dderbynnydd yn unrhyw le gerllaw.
 • Os nad yw'r larwm yn gweithio yn ôl y disgwyl, efallai y bydd angen i chi newid rhif cryfder y grym magnetig yn y cod trosglwyddydd. Mae pwyso'r botwm A yn dangos y darlleniad grym magnetig cyfredol. Defnyddiwch hwn i benderfynu ar y rhif trothwy, gan gymryd darlleniadau gyda'r drws ar agor a chau.

Sut mae'n gweithio

 • Mae'r rhaglen trosglwyddydd yn defnyddio cwmpawd (magnetomedr) synhwyrydd mewnbwndoleny micro:bit i fesur cryfder y maes magnetig bob dwy eiliad.
 • Mae'n defnyddio dewis felly pan fydd cryfder y maes magnetig yn disgyn o dan lefel benodol (y trothwy), mae'n anfon signal radio 'ar agor'. Os yw'r darlleniad magnetedd yn mynd uwchlaw'r trothwy, mae'n anfon y signal 'ar gau'.
 • Pan fydd y micro:bit sy'n dderbynnydd yn derbyn y signal ‘ar agor’, mae croes yn ymddangos ar ei ddangosydd LED ac mae larwm clywadwy yn canu. Pan fydd yn derbyn y signal ‘ar gau’, mae tic yn ymddangos ar ei sgrîn LED c nid oes sain yn chwarae.

Beth sydd ei angen arnoch

 • dau micro:bit ac o leiaf un pecyn batri
 • magned
 • pwti gludiog i osod magnet ar ddrws a micro:bit ar ffrâm drws
 • os oes gennych chi micro:bit V1 ac rydych chi eisiau clywed larwm clywadwy, clustffonau, swnyn neu seinydd dewisol a cheblau clip crocodeil i'w cysylltu

Cam 2: Codio

Synhwyrydd / trosglwyddydd:

1from microbit import *
2import radio
3radio.config(group=17)
4radio.on()
5
6while True:
7  if button_a.was_pressed():
8    display.scroll(compass.get_field_strength())
9  if compass.get_field_strength() < 100000:
10    display.show(Image.DIAMOND_SMALL)
11    radio.send('open')
12  else:
13    display.clear()
14    radio.send('closed')
15  sleep(2000)
16

Larwm / derbynnydd:

1from microbit import *
2import music
3import radio
4radio.config(group=17)
5radio.on()
6
7while True:
8  message = radio.receive()
9  if message:
10    if message == 'open':
11      display.show(Image.NO)
12      music.play(["C4:4"])
13    if message == 'closed':
14      display.show(Image.YES)
15

Cam 3: Gwella

 • Defnyddio mwy nag un micro:bit i olrhain statws gwahanol ddrysau drwy anfon gwahanol negeseuon radio, e.e. 'drws cefn ar agor'.
 • Defnyddio newidyn i fesur am faint o amser mae drysau'n cael eu gadael ar agor – allai hyn eich helpu i arbed ynni gwresogi?
Ariennir gan Lywodraeth Cymru / Funded by Welsh Government

Translation generously supported by the Welsh Government.