Skip to content

Aktivnost

Radio alarm za vrata

Napredni | MakeCode, Python | Kompas, LED zaslon, Radio | Komunikacija, Magnetizam, Odabir, Radiovalovi, Relacijski operatori, Senzori

1. korak: Napravi

Što je to?

Bežični alarm koji će te upozoriti da netko otvara vrata - ili ih je ostavio otvorenima.

magnet na rubu vrata blizu micro:bita pričvršćena na dovratak

Kako to radi

 • Pričvrsti na ugao vrata jedan magnet, a blizu njega na dovratak pričvrsti micro:bit sa senzorskim programom, kao na slici.
 • Senzorski program koristi micro:bitov kompas (magnetometar) kao ulazni senzor te petlju kako bi svake 2 sekunde izmjerio jačinu magnetskog polja. Program mjeri očitanu vrijednost tako da, kada ona padne ispod određene vrijednosti (praga), šalje radio signal 'vrata su otvorena'. Ako je očitanje magnetizma iznad praga, tada se šalje poruka 'vrata su zatvorena'.
 • Kada kompas kao senzor koristiš prvi put, trebaš ga najprije kalibrirati tako da putem jedne igrice ispuniš zaslon točkicama, poput kalibriranja kompasa u mobilnom telefonu.
 • Micro:bit koji služi kao alarm prikazuje kvačicu kao izlaz na LED zaslonu kada primi poruku 'vrata su zatvorena'. Kada primi poruku 'vrata su otvorena', na zaslonu se prikaže križić i oglasi se zvučni signal.

Što ti treba

 • 2 micro:bita i najmanje 1 komplet baterija
 • magnet
 • Neko ljepilo kojim ćeš pričvrstiti magnet za vrata i micro:bit na dovratak
 • Po želji slušalice, zujalo ili zvučnik i kabeli s hvataljkama da ga se priključi

2. korak: Kodiraj

Senzor / predajnik

Alarm / prijamnik

3. korak: Unaprijedi

 • Pritisni tiku A na senzoru da se kalibrira najbolja vrijednost praga za tvoj magnet. Ta je vrijednost početno postavljena na 100 mikrotesla u MakeCodeu, što odgovara vrijednosti od 100000 nanotesla u Pythonu.
 • Upotrijebi nekoliko micro:bitova za praćenje više vrata i slanje raznih poruka, primjerice, 'stražnja vrata su otvorena'.
 • Upotrijebi varijablu kojom ćeš mjeriti koliko dugo su vrata otvorena – bi li to koristilo za štednju energije za grijanje?