Skip to content

Aktivnost

PIR alarm za registriranje pokreta

Napredni | MakeCode, Python | Izvodi (pinovi), LED zaslon, Radio | Dizajn predmeta i produkata, Električna energija, Elektronika, Komunikacija, Radiovalovi, Senzori, Ulaz (Input)/izlaz (Output)

1. korak: Napravi

Što je to?

Alarm koji koristi detektor pokreta za otkrivanje provalnika.

PIR senzor pokreta spojen na micro:bitove pinove 0, 3v i GND

Kako to radi

 • PIR (pasivni infracrveni) senzori koriste se najčešće u protuprovalnim alarmima i u uredskim svjetlosnim sustavima u svrhu detekcije kretanja. Jedan takav uređaj možeš spojiti na micro:bitove pinove (vidi sliku) kako bi uključio alarm u slučaju detekcije pokreta.
 • Spoji napajanje senzora (može biti označeno kao 'VCC' ili '+3V') s micro:bitovim pinom 3v, zatim spoji senzorov pin GND (uzemljenje) s micro:bitovim pinom GND. Zatim spoji izlaz senzora ('S') s micro:bitovim pinom 0.
 • Micro:bitov senzor u petlji svake sekunde šalje radijsku poruku alarmu. Služi se postupkom odabira za poruku 'pokret' ako otkrije pokret, inače se šalje poruka 'mirno'.
 • Ako je otkriven pokret, micro:bit s alarmom prikazuje čovječuljka kao izlaz na LED zaslonu i oglasi zvučni alarm.
 • Možda će trebati malim odvijačem prilagoditi osjetljivost i vremenski postav senzora. Detalje o senzoru potraži u pripadajućoj dokumentaciji.

Što ti treba

 • 2 micro:bita i kompleta baterija
 • PIR (pasivni infracrveni) senzor koji radi na 3v i 3 kabela prikladna za spajanje na micro:bit
 • mali odvijač za podešavanje senzora
 • po želji, slušalice, zujalo ili zvučnik te kabeli s hvataljkama kojima se priključuju na micro:bit

2. korak: Kodiraj

Senzor/ predajnik:

1from microbit import *
2import radio
3radio.config(group=73)
4radio.on()
5
6while True:
7  if pin0.read_digital():
8    display.show(Image.DIAMOND_SMALL)
9    radio.send('moving')
10  else:
11    display.clear()
12    radio.send('still')
13  sleep(1000)
14

Alarm / prijemnik:

1from microbit import *
2import music
3import radio
4radio.config(group=73)
5radio.on()
6
7while True:
8  message = radio.receive()
9  if message:
10    if message == 'moving':
11      display.show(Image.STICKFIGURE)
12      music.play(["C4:4"])
13    if message == 'still':
14      display.clear()
15

3. korak: Unaprijedi

 • Baterije senzora neće dugo trajati budući da on svake sekunde šalje radiom poruku bez obzira registrira li pokret ili ne. Omogući bolje iskorištenje energije tako da se poruka šalje samo kada se registrira pokret. Možda ćeš trebati modificirati i program.
 • Dodaj još micro:bitova sa senzorima tako da možeš pratiti pokrete u više prostorija i dodaj specifične radio poruke, primjerice 'kretanje u kuhinji'.
 • Dodaj druge senzore kao što su u projektu Svjetlosni alarm (Light alarm) i projektu Alarm tlačne sklopke (Pressure switch alarm) pa tako ostvari umreženi sustav alarma.