Skip to content

Aktivnost

Alarm za svjetlo

Napredni | MakeCode, Python | LED zaslon, Radio, Senzor osvjetljenja, Zvuk | Energija, Iteracije, Komunikacija, Odabir, Relacijski operatori, Senzori, Svjetlo

1. korak: Napravi

Što je to?

Alarm kojim se daljinski upravlja putem radija obavještava te kad je netko upalio svjetlo ili pak otvorio ladicu ili torbu.

Micro:bit pokazuje ljutito lice i šalje radio valove kada ga se osvijetli.

Kako to radi

 • Poput projekta Senzor sunca (Sunlight sensor), ovdje se koriste micro:bitove LEDice kao senzor za svjetlost kako bi se izmjerila količina svjetlosti koja pada na zaslon.
 • Program putem petlje šalje svakih 10 sekundi radio poruku o tome je li svjetlo ili tama. Na temelju očitane vrijednosti šalje se poruka 'upaljeno' ako je izmjereno više od (>) 50, a poruka 'ugašeno' ako je izmjereno manje od (<) 50. Možda će te vrijednosti trebati prilagoditi ovisno o osvjetljenju na licu mjesta.
 • Pritiskom tipke A na ulazu, na LED zaslonu će se kao izlaz prikazati izmjerena količina svjetlosti, a pomoću toga možeš namjestiti alarm pa možeš vrijednost 50 zamijeniti nekom koja bolje odgovara okruženju.
 • Program za alarm reagira čim dobije poruku. Ako je poruka jednaka 'ugašeno' tada se briše LED zaslon, a ako je poruka jednaka 'upaljeno' tada se prikaže ljutito lice i oglasi se 'ZLOČESTI' ton alarma.
 • Pazi da senzor i alarm koriste istu radio grupu - neki broj između 0 i 255.

Što ti treba

 • 2 micro:bita, bar jedan mora imati komplet baterija
 • nešto vrijedno što treba pohraniti na sigurno
 • po želji slušalice, zujala ili zvučnici za alarm.

2. korak: Kodiraj

Senzor/ predajnik:

1from microbit import *
2import radio
3radio.config(group=5)
4radio.on()
5
6while True:
7  if button_a.was_pressed():
8    display.scroll(display.read_light_level())
9  if display.read_light_level() > 50:
10    radio.send('lights on')
11  else:
12    radio.send('lights off')
13  sleep(10000)
14

Alarm / prijemnik:

1from microbit import *
2import music
3import radio
4radio.config(group=5)
5radio.on()
6
7while True:
8  message = radio.receive()
9  if message:
10    if message == 'lights off':
11      display.clear()
12    elif message == 'lights on':
13      display.show(Image.ANGRY)
14      music.play(music.BADDY)
15

3. korak: Unaprijedi

 • Kombiniraj ovo s projektom Alarm za nagib (Tilt alarm) kako bi opazio kad se nešto pomakne ILI kad se upali svjetlo.
 • Učini da alarm radi obratno, tako da se oglasi kada netko ugasi svjetlo.
 • Prilagodi program tako da se prati potrošnja energije: upotrijebi varijablu za upis broja sekundi koliko je svjetlo bilo upaljeno ili pokreni alarm tek nakon što je predugo gorjelo.