Skip to content

Aktivnost

Senzor za sunčanu svjetlost

Početni | MakeCode, Python | Senzor osvjetljenja | Odabir, Relacijski operatori, Svjetlo, Ulaz (Input)/izlaz (Output), Vrijeme & klima

1. korak: Napravi

Što je to?

Od LED zaslona učini senzor pomoću kojega će tvoj micro:bit reagirati na svjetlost.

micro:bit koji reagira kada ga obasja sunce, tako da se na LED zaslonu prikaže ikona sunca

Kako to radi

 • Micro:bitove LED-ice mogu služiti ne samo kao izlazni, već i kao ulazni uređaj, senzor za svjetlost koji mjeri količinu svjetlosti koja pada na njih.
 • Znači da micro:bitovi programi izvršavaju različite radnje ovisno o tome koliko je mračno.
 • Program koristi naredbu tipa 'if...else' kako bi prikazao ikonu sunca samo ako (if) je razina svjetlosti veća od (>) neke vrijednosti To se naziva postupkom odabira - odabir između raznih događanja.
 • Preuzmi ovaj program na svoj micro:bit i zatim ga osvijetli iz nekog izvora, recimo baterijom ili dnevnom svjetlošću ili jačom sobnom svjetiljkom pa ćeš vidjeti da će se pojaviti znak sunca.
 • Pokrij micro:bit rukom i ikona sunca će nestati.
 • Ako to ne radi, pokušaj smanjiti broj 100 da odgovara osvjetljenju u kojem se nalaziš.
 • Više objašnjenja o tome kako radi micro:bitov svjetlosni senzor možeš pročitati ovdje.

Što ti treba

 • micro:bit (ili MakeCode simulator)
 • Uređivač MakeCode ili Python
 • baterije (prema potrebi)
 • izvor svjetlosti i nešto čime ćeš pokriti micro:bit - dovoljna će biti tvoja ruka!

2. korak: Kodiraj

1from microbit import *
2
3while True:
4  if display.read_light_level() > 100:
5    display.show(Image(
6    "90909:"
7    "09990:"
8    "99999:"
9    "09990:"
10    "90909"))
11  else:
12    display.clear()

3. korak: Unaprijedi

 • Prikaži neku drugu sliku, recimo mjesec ili zvijezdu, kada se smrači.
 • Kada svjetlost padne na micro:bit neka se prikaže animirano sunce.
 • U okviru ovog projekta napravi noćnu svjetiljku tako da micro:bit zasvijetli kad se smrači.