Skip to content

Gweithgaredd

Larwm symudiad PIR

Uwch | MakeCode, Python | Dangosydd LED, Pinnau, Radio | Cyfathrebu, Dylunio cynnyrch, Electroneg, Mewnbwn/allbwn, Synwyryddion, Tonnau radio, Trydan

Cam 1: Gwneud

Beth yw e?

Larwm tresbaswr di-wifr yn defnyddio datgelydd symudiad.

Synhwyrydd symudiad PIR wedi'i gysylltu â phinnau 0, 3v a GND ar micro:bit

Sut mae'n gweithio

 • Mae synwyryddion PIR (isgoch goddefol) yn cael eu defnyddio'n gyffredin mewn larymau lladron a systemau goleuo swyddfeydd i ganfod symudiad. Gallwch gysylltu un â phinnau micro:bit (gweler y diagram) i sbarduno larwm pan ganfyddir symudiad.
 • Cysylltu mewnbwn pŵer y synhwyrydd (a allai fod wedi'i labelu'n 'VCC' neu '+3v') â phin 3v y micro:bit, wedyn cysylltu GND (pin Daear) y synhwyrydd â GND y micro:bit. Nesaf, cysylltu allbwn signal ('S') ar y synhwyrydd â phin 0 y micro:bit.
 • Bob eiliad, bydd synhwyrydd y micro:bit yn defnyddio dolen i anfon neges radio i'r larwm. Mae'n defnyddio dewis i anfon y neges 'symudiad' os canfyddir symudiad, neu os na chanfyddir symudiad, mae'n anfon y neges 'llonydd'.
 • Mae'r micro:bit larwm yn dangos eicon unigolyn ar ei allbwn dangosydd LED ac yn canu larwm clywadwy pan fydd symudiad.
 • Efallai bydd angen i chi addasu sensitifrwydd ac amseru'r synhwyrydd gan ddefnyddio sgriwdreifar bach. Gwirio'r ddogfennaeth a ddaeth gyda'ch synhwyrydd i gael manylion.

Beth sydd ei angen arnoch

 • 2 micro:bit a phecynnau batri
 • synhwyrydd PIR (isgoch goddefol) sy'n rhedeg ar 3v a 3 chebl addas i'w gysylltu â micro:bit
 • sgriwdreifar bach i addasu'r synhwyrydd
 • clustffonau, seiniwr neu seinydd opsiynol a cheblau clipiau crocodeil i'w cysylltu â'r micro:bit larwm

Cam 2: Codio

Synhwyrydd / trosglwyddydd:

1from microbit import *
2import radio
3radio.config(group=73)
4radio.on()
5
6while True:
7  if pin0.read_digital():
8    display.show(Image.DIAMOND_SMALL)
9    radio.send('moving')
10  else:
11    display.clear()
12    radio.send('still')
13  sleep(1000)
14

Larwm / derbynnydd:

1from microbit import *
2import music
3import radio
4radio.config(group=73)
5radio.on()
6
7while True:
8  message = radio.receive()
9  if message:
10    if message == 'moving':
11      display.show(Image.STICKFIGURE)
12      music.play(["C4:4"])
13    if message == 'still':
14      display.clear()
15

Cam 3: Gwella

 • Ni fydd y batris yn para'n hir yn y synhwyrydd gan ei fod yn anfon neges radio bob eiliad hyn yn oed os nad yw'n synhwyro symudiad. Gallwch ei helpu i ddefnyddio ynni'n fwy effeithlon drwy anfon neges yn unig pan fydd yn synhwyro symudiad. Efallai bydd angen i chi addasu rhaglen y larwm hefyd.
 • Ychwanegu mwy o micro:bits synhwyro i olrhain symudiad mewn gwahanol ystafelloedd, gan ddefnyddio negeseuon radio unigryw, e.e. 'symudiad yn y gegin'.
 • Ychwanegu synwyryddion eraill fel y Prosiect larwm golau a'r Prosiect larwm switsh gwasgedd i wneud system larwm wedi'i rhwydweithio.
Ariennir gan Lywodraeth Cymru / Funded by Welsh Government

Translation generously supported by the Welsh Government.