Skip to content

Activitat

alarma de moviment PIR

Expert | MakeCode, Python | Pantalla LED, Pins, Ràdio | Comunicació, Disseny de producte, Electricitat, Electrònica, Entrada/sortida, Ràdio, Sensors

Pas 1: Crea-ho

En què consisteix?

Una alarma d'intrusió sense fil mitjançant un detector de moviment.

Sensor de moviment PIR connectat als punts de connexió 0, 3v i GND de la micro:bit

Com funciona

 • Els sensors PIR (infrarojos passius) s'utilitzen habitualment a les alarmes antirobatori i als sistemes d'il·luminació d'oficines per detectar el moviment. Es pots connectar un als punts de connexió d'una micro:bit (veure diagrama) per activar una alarma quan es detecti moviment.
 • Connecta l'entrada d'alimentació del sensor (que es pot etiquetar com "VCC" o "3v") al punt de connexió de 3v de la micro:bit i, a continuació, el GND del sensor (punt de connexió de terra o terra) a GND a la micro:bit. A continuació, connecta la sortida del senyal ('S') del sensor al punt de connexió 0 de la micro:bit.
 • Cada segon, el sensor de la micro:bit utilitza un bucle per enviar un missatge de ràdio a l'alarma. Cal fer servir "selecció" per enviar el missatge "moviment" si s'ha detectat moviment; si no es detecta moviment envia el missatge "quiet".
 • El sensor de la micro:bit quan hi ha moviment mostra una figura de pal a la pantalla LED i sona una alarma sonora.
 • És possible que hagis d'ajustar la sensibilitat i el temps del sensor amb un petit tornavís. Consulta la documentació del sensor que s'acompanya per obtenir-ne més detalls.

Què necessites

 • 2 micro:bits i paquets de piles
 • Un sensor PIR (infraroig passiu) que funciona amb 3v i 3 cables adequats per connectar-lo a una micro:bit
 • Un petit tornavís per ajustar el sensor
 • Auriculars opcionals, timbre o altaveu i cables de clip de cocodril per connectar-lo a l'alarma micro:bit

Pas 2: Programa-ho

Sensor / transmissor:

1from microbit import *
2import radio
3radio.config(group=73)
4radio.on()
5
6while True:
7  if pin0.read_digital():
8    display.show(Image.DIAMOND_SMALL)
9    radio.send('moving')
10  else:
11    display.clear()
12    radio.send('still')
13  sleep(1000)
14

Alarma / receptor:

1from microbit import *
2import music
3import radio
4radio.config(group=73)
5radio.on()
6
7while True:
8  message = radio.receive()
9  if message:
10    if message == 'moving':
11      display.show(Image.STICKFIGURE)
12      music.play(["C4:4"])
13    if message == 'still':
14      display.clear()
15

Pas 3: Millora-ho

 • Les bateries no duraran gaire al sensor, ja que envia un missatge de ràdio cada segon tant si detecta com si no cap moviment. Fes que sigui més eficient energèticament enviant un missatge només quan detecti moviment. És possible que també hagis de modificar el programa d'alarma.
 • Afegeix més sensors de micro:bits per fer un seguiment del moviment a diferents habitacions, mitjançant missatges de ràdio únics, p. e. "moviment de cuina".
 • Afegeix altres sensors com el projecte d'"Alarma de llum" i projecte d'"Alarma de detecció de pressió" per a fer un sistema d'alarma en xarxa.