Skip to content

Gweithgaredd

Golau nos

Canolradd | MakeCode, Python | Dangosydd LED, Synhwyrydd golau | Dewis, Golau, Mewnbwn/allbwn, Synwyryddion, Tywydd a hinsawdd

Cam 1: Gwneud

Beth yw e?

Golau nos sy'n goleuo dangosydd LED eich micro:bit pan fydd yn dywyll.

lleuad dros micro:bit gyda phob un o'i LEDs wedi'u goleuo

Sut mae'n gweithio

 1. Fel y Prosiect synhwyrydd golau haul, mae hyn yn defnyddio LEDs y micro:bit fel mewnbwn synhwyrydd golau. Gorchuddio'r dangosydd â'ch llaw a gweld a fydd yn goleuo.
 2. Mae'n defnyddio dewis i synhwyro a yw'r golau sy'n cyrraedd y micro:bit yn is na lefel benodol – yn llai na (<) 100. Os yw'n dywyll, bydd yn goleuo dangosydd y micro:bit, fel arall, bydd yn clirio'r sgrin er mwyn i'r LEDs fod yn dywyll.
 3. Efallai bydd angen i chi addasu'r rhif trothwy 100 gan ddibynnu ar amodau golau eich lleoliad.
 4. Ar gyfer beth rydych yn meddwl y gallech ddefnyddio'r golau nos hwn? Allai helpu i wella diogelwch ar gyfer pobl neu anifeiliaid pan fydd yn dywyll?

Beth sydd ei angen arnoch

 • micro:bit (neu efelychwr MakeCode)
 • Golygydd MakeCode neu Python
 • pecyn batri (opsiynol)
 • ffynhonnell golau a rhywbeth i'w ddefnyddio i orchuddio'r micro:bit

Cam 2: Codio

Cam 3: Gwella

 • Newid y ddelwedd i ddangos lleuad neu seren pan fydd yn tywyllu.
 • Atodi'r micro:bit i'ch bag neu ddillad i ddefnyddio hyn fel golau diogelwch ychwanegol wrth gerdded neu seiclo - allwch chi wneud iddo fflachio i fod yn fwy amlwg?
 • Rhoi cynnig ar y prosiect MakeCode hwn sy'n gwneud i'r dangosydd LED fod yn fwy golau ac yn fwy tywyll gan ddibynnu ar faint o olau sy'n cyrraedd y micro:bit. Ble arall rydych wedi gweld pethau eraill sy'n ymateb i olau yn y ffordd hon?
Ariennir gan Lywodraeth Cymru / Funded by Welsh Government

Translation generously supported by the Welsh Government.