Skip to content

Gweithgaredd

Gitâr 3 - wythfedau

Uwch | MakeCode, Python | Pinnau, Sain | Electroneg, Gweithredwyr rhifyddeg, Harmoni, Lluosi, Newidynnau, Rhannu, Sain, Trydan

Cam 1: Gwneud

Beth yw e?

Gwella'ch gitâr micro:bit drwy symud y traw i fyny ac i lawr wythfedau.

clustffonau wedi'u cysylltu â phinnau 0 a GND, padiau ffoil tun wedi'u cysylltu â phinnau 1, 2 a GND

Sut mae'n gweithio

 • Cysylltu eich micro:bit â chlustffonau neu seinydd er mwyn clywed sain.
 • Cysylltu padiau ffoil tun â phinnau'r micro:bit fel yn y prosiectau Gitâr 1 a Gitâr 2.
 • Yn lle defnyddio nodiant cerddorol i chwarae nodau, mae'r rhaglen hon yn cadw amledd pob nodyn mewn newidynnau a elwir yn F, A, C ac E.
 • Pan fyddwch yn cyffwrdd â phin 1 neu bin 2 a GND bydd yn chwarae cord wedi'i dorri, ond nawr gallwch symud y cord i lawr wythfed (gostwng ei draw) drwy wasgu botwm A, a'i symud i fyny wythfed (gan godi ei draw) drwy wasgu botwm B.
 • Mae traw (amledd) nodyn yn dyblu pan fyddwch yn symud i fyny un wythfed: mae gan A ganol amledd o 440Hz (440 dirgryniad yr eiliad), mae gan A uchel amledd o 880Hz. Dyma pam mae gwneud y rhan ddirgrynol o dannau gitâr yn wahanol hyd â'ch bysedd yn newid traw y nodyn sy'n cael ei chwarae.
 • Mae botymau A a B yn haneru ac yn dyblu'r rhif amledd sy'n cael ei gadw ym mhob newidyn, sy'n cael yr effaith o ostwng neu godi pob nodyn sy'n cael ei chwarae gan un wythfed.

Beth sydd ei angen arnoch

 • micro:bit a phecyn batri opsiynol
 • clustffonau, swnyn neu seinydd wedi'i bweru
 • 5 cebl clip crocodeil
 • cardfwrdd, ffoil tun, glud, a siswrn opsiynol i wneud gitâr neu allweddell

Cam 2: Codio

1from microbit import *
2import music
3F = 349
4A = 440
5C = 523
6E = 659
7
8while True:
9  if pin1.is_touched():
10    music.pitch(int(F), 500)
11    music.pitch(int(A), 500)
12    music.pitch(int(C), 500)
13  if pin2.is_touched():
14    music.pitch(int(A), 500)
15    music.pitch(int(C), 500)
16    music.pitch(int(E), 500)
17  if button_a.was_pressed():
18    F = F / 2
19    A = A / 2
20    C = C / 2
21    E = E / 2
22  if button_b.was_pressed():
23    F = F * 2
24    A = A * 2
25    C = C * 2
26    E = E * 2
27    

Cam 3: Gwella

 • Creu siâp gitâr allan o gardfwrdd a gosod eich micro:bit arno er mwyn i chi allu perfformio yn sefyll i fyny.
 • Os byddwch yn symud yr wythfedau yn rhy uchel neu'n rhy isel, bydd y rhaglen yn stopio gweithio - ac ni allwch glywed seiniau amledd isel iawn neu uchel iawn. Addasu'r rhaglen i atal hyn rhag digwydd.
 • Cynyddu neu ostwng y tempo gan ddibynnu ar ba ffordd rydych yn gwyro'r micro:bit.

Ariennir gan Lywodraeth Cymru / Funded by Welsh Government

Translation generously supported by the Welsh Government.