Skip to content

Aktivnost

Gitara 3 - oktave

Napredni | MakeCode, Python | Izvodi (pinovi), Zvuk | Aritmetički operatori, Division, Električna energija, Elektronika, Multiplication, Sklad, Varijable, Zvuk

1. korak: Napravi

Što je to?

Unaprijedi svoju micro:bitovu gitaru time što ćeš visinu tona pomicati po oktavama gore i dolje.

slušalice spojene na micro:bitove pinove 0 i GND, komadi metalne folije spojeni na pinove 1, 2 i GND

Kako to radi

 • Spoji micro:bit na slušalice ili zvučnik kako bi mogao čuti zvuk.
 • Spoji komade metalne folije na micro:bitove pinove kao u projektima Gitara 1 i Gitara 2.
 • Umjesto da tonove pamti u notnom obliku, ovaj program pohranjuje frekvenciju svakog tona u varijable nazvane F, A, C i E.
 • Kad dotakneš pin 1 ili pin 2 i GND, odsvirati će se rastavljeni akord koji sad pritiskom na tipku A možeš spustiti (sniziti ton) za oktavu niže ili pritiskom na B podići (povisiti ton) za oktavu više.
 • Visina (frekvencija) tona udvostručuje se u višoj oktavi: srednji A ima frekvenciju od 440Hz (440 titraja u sekundi), dok visoki A ima frekvenciju od 880Hz. Zato se mijenja visina tona na gitari kad se prstima mijenja duljina dijela žice koji će vibrirati.
 • Tipke A i B smanjuju na pola ili udvostručuju frekvencije pohranjene u varijablama i to se čuje kao spuštanje ili podizanje tonova za jednu oktavu.

Što ti treba

 • micro:bit, baterije prema potrebi
 • slušalice, zujalica ili pojačani zvučnik
 • 5 kabela s hvataljkama
 • po želji karton, metalnaa folija, ljepilo i škare kako bi napravio gitaru ili klavijaturu

2. korak: Kodiraj

1from microbit import *
2import music
3F = 349
4A = 440
5C = 523
6E = 659
7
8while True:
9  if pin1.is_touched():
10    music.pitch(int(F), 500)
11    music.pitch(int(A), 500)
12    music.pitch(int(C), 500)
13  if pin2.is_touched():
14    music.pitch(int(A), 500)
15    music.pitch(int(C), 500)
16    music.pitch(int(E), 500)
17  if button_a.was_pressed():
18    F = F / 2
19    A = A / 2
20    C = C / 2
21    E = E / 2
22  if button_b.was_pressed():
23    F = F * 2
24    A = A * 2
25    C = C * 2
26    E = E * 2
27    

3. korak: Unaprijedi

 • Od kartona izreži oblik gitare i na njega pričvrsti micro:bit tako da možeš svirati stojeći.
 • Ako budeš previše dizao ili spuštao oktave, program neće više raditi - preniske ili previsoke tonove ne možeš čuti. Izmijeni program da se to popravi.
 • Ubrzaj ili uspori tempo ovisno o tome kako ćeš nagnuti micro:bit.