Skip to content

Aktivnost

Gitara 2 - akordi

Napredni | MakeCode, Python | Izvodi (pinovi), Zvuk | Električna energija, Elektronika, Sklad, Slijed, Zvuk

1. korak: Napravi

Što je to?

Napravi da micro:bitova gitara ili klavijatura na jedan dodir odsvira akord.

Slušalice spojene na pinove 0 i GND, komadi metalne folije spojeni na pinove 1, 2 i GND micro:bita

Kako to radi

 • micro:bit može svirati samo jedan po jedan ton, ne može odsvirati pravi akord. No, on može odsvirati rastavljeni akord ili arpeggio: tri tona iz nekog akorda odsvira jednoga za drugim i to će zvučati kao da su odsvirani zajedno.
 • Spoji micro:bit sa slušalicama tako da možeš čuti zvuk.
 • Spoji komade metalne folije na micro:bitove pinove kao u projektu Gitara 1 - melodije na dodir.
 • Kada dotakneš pin 1, on će odsvirati rastavljeni akord u F duru, a kad dotakneš pin 2, odsvirati će rastavljeni akord u A molu.

Što ti treba

 • micro:bit, baterije prema potrebi
 • slušalice, zujalica ili pojačani zvučnik
 • 5 kabela s hvataljkama
 • po želji karton, metalnaa folija, ljepilo i škare kako bi napravio gitaru ili klavijaturu

2. korak: Kodiraj

1from microbit import *
2import music
3
4while True:
5  if pin1.is_touched():
6    music.play(["F4:4", "A4", "C5"])
7  if pin2.is_touched():
8    music.play(["A4:4", "C5", "E5"])
9

3. korak: Unaprijedi

 • Promijeni program da svira druge akorde, upotrijebi micro:bitove tipke ili geste da ih dodaš više od dva.
 • Promijeni tempo da akordi sviraju brže. U MakeCode možeš koristiti blokove za tempo. U Pythonu promijeni broj kod prvog tona: F4:4 znači: odsviraj ton F iz četvrte oktave u trajanju 4. Umjesto druge četvorke stavi manji broj i gledaj što će se dogoditi.
 • Iskoristi petlje kako bi akordi svirali poput arpeggiatora (mogućnost nekih klavijatura ili sintesajzera da arpeggio neprestano svira sve dok se drži pritisnuta određena tipka).