Skip to content

Gweithgaredd

Gitâr 2 - cordiau

Uwch | MakeCode, Python | Pinnau, Sain | Dilyniant, Electroneg, Harmoni, Sain, Trydan

Cam 1: Gwneud

Beth yw e?

Gwneud i'ch gitâr neu allweddell micro:bit chwarae cordiau ag un cyffyrddiad.

Clustffonau wedi'u cysylltu â phinnau 0 a GND, padiau ffoil tun wedi'u cysylltu â phinnau 1, 2 a GND ar micro:bit

Sut mae'n gweithio

 • Dim ond un nodyn ar y tro y gall y micro:bit chwarae, felly ni all chwarae cord go iawn. Fodd bynnag, gall chwarae cord wedi'i dorri neu arpeggio: cymryd 3 nodyn o unrhyw gord a'u chwarae un ar ôl y llall a byddant yn swnio'n dda gyda'i gilydd.
 • Cysylltu micro:bit â chlustffonau er mwyn clywed sain.
 • Cysylltu padiau ffoil tun â phinnau'r micro:bit fel yn y prosiect Gitâr 1 - Tonau cyffwrdd.
 • Pan fyddwch yn cyffwrdd â phin 1 bydd yn chwarae cord F fwyaf wedi'i dorri, pan fyddwch yn cyffwrdd â phin 2 bydd yn chwarae cord A leiaf wedi'i dorri.

Beth sydd ei angen arnoch

 • micro:bit a phecyn batri opsiynol
 • clustffonau, swnyn neu seinydd wedi'i bweru
 • 5 cebl clip crocodeil
 • cardfwrdd, ffoil tun, glud, a siswrn opsiynol i wneud gitâr neu allweddell

Cam 2: Codio

1from microbit import *
2import music
3
4while True:
5  if pin1.is_touched():
6    music.play(["F4:4", "A4", "C5"])
7  if pin2.is_touched():
8    music.play(["A4:4", "C5", "E5"])
9

Cam 3: Gwella

 • Addasu'r rhaglen i chwarae gwahanol gordiau, defnyddio botymau neu ystumiau'r micro:bit i ychwanegu mwy na dau.
 • Newid y tempo i wneud i'r cordiau chwarae'n gyflymach. Yn MakeCode gallwch ddefnyddio'r blociau tempo. Yn Python newid y rhif yn y nodyn cyntaf: Mae F4:4 yn golygu chwarae F yn y 4edd wythfed am hyd o 4. Gwneud yr ail 4 yn rhif llai a gweld beth sy'n digwydd.
 • Defnyddio dolennau i barhau i chwarae'r cordiau barhau fel teclyn arpeggio (nodwedd rhai allweddellau a syntheseiswyr sy'n achosi i arpeggio barhau i chwarae cyhyd â bod allwedd yn cael ei dal i lawr).
Ariennir gan Lywodraeth Cymru / Funded by Welsh Government

Translation generously supported by the Welsh Government.