Skip to content

Gweithgaredd

Mesurydd sain

Dechreuwr | MakeCode, Python | Dangosydd LED, Meicroffon | Mewnbwn/allbwn, Trafod data

Cam 1: Gwneud

Beth yw e?

Mesur pa mor swnllyd yw hi o'ch cwmpas gan ddefnyddio synhwyrydd meicroffon y micro:bit newydd a dangosydd siart bar syml.

Cyflwyniad

Canllaw codio

Beth fyddwch yn ei ddysgu

  • Sut i ddefnyddio synhwyrydd mewnbwn meicroffon parod y micro:bit newydd i fesur pa mor uchel yw'r seiniau o'ch cwmpas
  • Sut i ddangos data rhifol o synwyryddion mewnbwn yn raffigol ar allbwn y dangosydd LED

Sut mae'n gweithio

  • Mae meicroffon y micro:bit newydd yn mesur lefelau sain mewn rhifau rhwng 0 a 255. 0 yw'r mesuriad sain tawelaf y gall ei wneud a 255 yw'r uchaf.
  • Mae'r cod yn defnyddio dolen am byth i wneud i'r meicroffon barhau i fesur lefelau sain a phlotio graff bar ar y dangosydd LED.
  • Po uchaf y seiniau a fesurir, yr uchaf y bydd y graff bar.

Beth sydd ei angen arnoch

  • micro:bit newydd gyda sain (neu efelychwr MakeCode)
  • Golygydd MakeCode neu Python
  • pecyn batri (opsiynol)

Cam 2: Codio

Cam 3: Gwella

  • Creu eich ffyrdd eich hun o ddangos pa mor uchel yw sain, er enghraifft drwy ddangos gwahanol emojis gan ddibynnu ar ba mor uchel yw'r sain
  • Gwneud larwm sŵn gweledol sy'n fflachio'n unig pan fydd y sain yn mynd dros lefel benodol - gallech ei ddefnyddio i helpu i gadw'ch ystafell ddosbarth yn dawel
Ariennir gan Lywodraeth Cymru / Funded by Welsh Government

Translation generously supported by the Welsh Government.