Skip to content

Activitat

Sonòmetre

Novell | MakeCode, Python | Micròfon, Pantalla LED | Entrada/sortida, Tractament de dades

Pas 1: Crea-ho

En què consisteix?

Mesura el grau de soroll que hi ha al teu voltant fent servir el micròfon sensor de la nova micro:bit, i un senzill gràfic de barres

Introducció

Guia de programació

Què aprendràs

  • Com utilitzar el sensor de micròfon integrat de la nova micro:bit per mesurar el volum dels sons forts al teu voltant
  • Com mostrar dades numèriques de l'entrada dels sensors gràficament en la pantalla dels leds

Com funciona

  • El nou micròfon de la micro:bit mesura el nivell de so en números entre 0 i 255. O es el so més fluix i 255 el so més fort que es pot mesurar.
  • El programa va servir un "bucle per sempre" per mantenir el micròfon mesurant el nivell de so i dibuixant un gràfic de barres en la pantalla dels leds.
  • Quant més fort és el so registrat, més alt és el gràfic de barres

Què necessites

  • La nova micro: bit amb so ( o simulador del MakeCode)
  • Editor MakeCode o Python
  • Piles (opcional)

Pas 2: Programa-ho

Pas 3: Millora-ho

  • Crea la teva pròpia manera de mostrar quan fort es el so, per exemple mostrant diferents emoticones depenent el fort que sigui.
  • Fes una alarma visual de soroll que només parpellegi quan el sobrepassi d'un determinat nivell - ho pots fer servir com ajuda a mantenir l'aula en pau