Skip to content

Gweithgaredd

Cwrdd â'ch micro:bit

Dechreuwr | MakeCode, Python | Botymau, Dangosydd LED, Mesurydd cyflymiad, Sain | Dewis, Dilyniant, Iteriad, Mewnbwn/allbwn, Synwyryddion

Cam 1: Gwneud

Beth yw e?

Dechreuwch ddarganfod rhai o'r pethau y gall y BBC micro:bit eu gwneud gyda'r ymchwiliad rhyngweithiol hwn.

Mae'r ddau fideo hyn yn dangos i chi beth mae'n ei wneud a sut i'w godio:

Cyflwyniad

Canllaw codio

Sut mae'n gweithio

Gallwch ddefnyddio'r prosiect hwn fel gweithgaredd archwilio rhagarweiniol i unrhyw un sy'n newydd i'r micro:bit.

Copïwch y cod ar rai micro:bits, a dechreuwch ymchwilio i'r hyn y mae'n ei wneud. Pa ddigwyddiadau sy'n gwneud i'r micro:bit ymateb? Pa fewnbynnau ac allbynnau y mae'n eu defnyddio? Pa gysyniadau rhaglennu allai fod yn gwneud iddo weithio?

Yna archwiliwch y cod i weld sut mae cyfarwyddiadau mewn blociau cod yn dweud wrth y micro:bit beth i'w wneud:

 • Mae cyfarwyddiadau yn y bloc ‘ar gychwyn’ yn rhedeg unwaith yn unig, pan fydd y micro:bit yn cael ei ailosod neu ei droi ymlaen. Mae'r bloc 'dangos eicon' yn dangos wyneb hapus ar yr allbwn sgrîn LED.
 • Mae digwyddiadau yn gwneud i bethau gwahanol ddigwydd pan fyddwch chi'n pwyso gwahanol fotymau mewnbwn. Mae'r bloc 'ar fotwm A wedi'i bwyso' yn cael ei sbarduno pan fyddwch chi'n pwyso'r botwm A. Yna mae eich micro:bit yn dangos sgwâr yn chwyddo i mewn yn gyflym, yna'n chwyddo allan yn arafach.
 • Gwneir yr animeiddiad trwy ddangos gwahanol ddelweddau mewn dilyniant. Mae seibio am gyfnodau byrrach a hirach yn rheoli cyflymder yr animeiddiad.
 • Mae pwyso'r botwm B yn dangos sut y gall y micro:bit sgrolio testun ar yr allbwn arddangos LED gan ddefnyddio'r bloc 'dangos llinyn'. 'Llinynnau' yw'r enw a roddir i gasgliadau o lythyrau a symbolau sy'n cael eu storio mewn cyfrifiadur.
 • Pwyswch y botymau A a B gyda'i gilydd i ddatgelu pos. Byddwch yn gweld naill ai haul neu leuad. Allwch chi ddarganfod beth sy'n pennu pa lun sy'n cael ei ddangos?
 • Mae'n dibynnu faint o olau sy'n disgyn ar eich micro:bit. Gall allbwn LED y micro:bit hefyd weithio fel mewnbwn, synhwyrydd golau.
 • Mae'r cod yn defnyddio datganiad 'if... then... else'. Gelwir hyn yn ddewis, neu'n ddatganiad amodol. Mae'n profi a yw lefel y golau yn is na 50. If it is, then it shows a moon. Otherwise, else, it shows a sun.
 • Mae'r bloc 'ar ysgwyd' yn ymateb i wybodaeth o fewnbwnsynhwyrydd mesurydd cyflymu y micro:bit. Pan fyddwch chi'n ysgwyd eich micro:bit, mae'n dangos wyneb sy'n synnu am eiliad.
 • Os oes gennych chi micro:bit V2 neu os ydych chi'n cysylltu clustffonau neu seinydd â'ch micro:bit, byddwch chi hefyd yn clywed synau gwahanol pan fydd pob digwyddiad mewnbwn gwahanol yn digwydd.

Beth sydd ei angen arnoch

 • O leiaf un micro:bit ar gyfer pob 2-3 o bobl
 • Pecynnau batri (opsiynol)
 • Clustffonau a cheblau chlip crocodeil i glywed sain ar micro:bit V1 (dewisol)
 • Taflen waith Cwrdd â'ch micro:bit (dewisol)

Taflen waith Cwrdd â'ch micro:bit

Taflen waith Cwrdd â'ch micro:bit

Efallai y bydd ein canllaw Trosglwyddo i'r micro:bit hefyd yn ddefnyddiol i ddysgu mwy am sut i drosglwyddo cod o'r golygydd i micro:bit.

Cam 2: Codio

1# Imports go at the top
2from microbit import *
3import music
4
5
6display.show(Image.HAPPY)
7
8while True:
9  sleep(300)
10  if button_a.is_pressed() and button_b.is_pressed():
11    if display.read_light_level() < 50:
12      music.play(music.POWER_DOWN, wait=False)
13      display.show(Image('00990:'
14                '00099:'
15                '00099:'
16                '00099:'
17                '00990'))
18    else:
19      music.play(music.POWER_UP, wait=False)
20      display.show(Image('90909:'
21                '09990:'
22                '99999:'
23                '09990:'
24                '90909'))
25  elif button_b.is_pressed():
26    music.play(music.BA_DING, wait=False)
27    display.clear()
28    sleep(100)
29    display.scroll('Hello!')
30  elif button_a.is_pressed():
31    music.play(music.PRELUDE, wait=False)
32    for i in range(2):
33      display.show(Image('00000:'
34                '00000:'
35                '00900:'
36                '00000:'
37                '00000'))
38      sleep(100)
39      display.show(Image('00000:'
40                '09990:'
41                '09990:'
42                '09990:'
43                '00000'))
44      sleep(100)
45      display.show(Image('99999:'
46                '99999:'
47                '99999:'
48                '99999:'
49                '99999'))
50      sleep(1000)
51      display.show(Image('00000:'
52                '09990:'
53                '09990:'
54                '09990:'
55                '00000'))
56      sleep(1000)
57      display.show(Image('00000:'
58                '00000:'
59                '00900:'
60                '00000:'
61                '00000'))
62      sleep(1000)
63  elif accelerometer.is_gesture('shake'):
64    music.play(music.JUMP_UP, wait=False)
65    display.show(Image.SURPRISED)
66  
67

Cam 3: Gwella

 • Addaswch y cod i wneud eich prosiect 'Cwrdd â'ch micro:bit' eich hun gyda lluniau, animeiddiadau a synau gwahanol.
 • Ychwanegu mewnbynnau ychwanegol: allwch chi wneud i'ch micro:bit ymateb i ystumiau heblaw am 'ysgwyd'? Ymateb i bwyso pinnau? Neu, os oes gennych y micro:bit V2 gyda seinydd integredig,ymateb i synau uchel neu gyffwrdd â'r logo?