Skip to content

Gweithgaredd

Cyfrifwr rhywogaethau

Dechreuwr | MakeCode, Python | Botymau, Dangosydd LED | Anifeiliaid, Ecosystemau, Newidynnau, Planhigion, Rhif a gwerth lle

Cam 1: Gwneud

Beth yw e?

Defnyddiwch eich BBC micro:bit i'ch helpu i gyfrif dwy rywogaeth wahanol o blanhigion neu anifeiliaid ar faes chwarae, gardd neu barc lleol eich ysgol. Byddwch yn dysgu am newidynnau, a defnyddio'r botymau micro:bit ac arddangosiad LED.

Mae'r ddau fideo hyn yn dangos i chi yr hyn y byddwch yn ei greu a sut i'w godio:

Sut mae'n gweithio

 • Mae'r rhaglen yn defnyddio newidynnau o'r enw “A” a “B” i storio nifer yr anifeiliaid neu blanhigion sy'n cael eu cyfrif.
 • Mae newidynnau yn storio rhifau neu werthoedd a all newid mewn rhaglen gyfrifiadurol.
 • Ar ddechrau'r rhaglen, mae “A” a “B” wedi'u gosod i sero a sero yn cael ei ddangos ar y sgrîn LED. Dylech bob amser roi gwerth cychwynnol i newidynnau mewn rhaglen gyfrifiadurol fel hon.
 • Pwyswch y botwm A bob tro y byddwch yn gweld anifail neu blanhigyn penodol, er enghraifft, hwyaden, a phob tro bydd un yn cael ei ychwanegu at “A”.
 • Pwyswch y botwm B bob tro y gwelwch blanhigyn neu anifail arall o ddiddordeb, er enghraifft, gŵydd, a phob tro bydd un yn cael ei ychwanegu at “B”.
 • Ysgwydwch eich micro:bit i ddangos y cyfansymiau ar y sgrîn LED.

Beth sydd ei angen arnoch

 • micro:bit (neu efelychwr MakeCode)
 • Golygydd MakeCode
 • pecyn batri (dewisol ond argymhellir)

Cam 2: Codio

1from microbit import *
2
3a = 0
4b = 0
5display.show(0)
6
7while True:
8  if button_a.is_pressed():
9    a += 1
10    display.scroll(a)
11  elif button_b.is_pressed():
12    b += 1
13    display.scroll(b)
14  if accelerometer.was_gesture('shake'):
15    display.scroll('A')
16    display.scroll(a)
17    sleep(1000)
18    display.clear()
19    sleep(2000)
20    display.scroll('B')
21    display.scroll(b)

Cam 3: Gwella

 • Dewch o hyd i ffordd o ailosod y cyfrifwr, er enghraifft, trwy bwyso botymau A a B gyda'i gilydd.
 • Gwnewch gynrychioliad graffigol o nifer yr anifeiliaid neu blanhigion a gafodd eu cyfrif, er enghraifft, trwy ddefnyddio dotiau.
 • Dangoswch eiconau sy'n cynrychioli'r anifeiliaid neu'r planhigion, neu chwaraewch effeithiau sain, pan fyddwch wedi cyrraedd rhif targed.