Skip to content

Gweithgaredd

Cofnodwr data amgylcheddol

Canolradd | MakeCode | Botymau, Dangosydd LED, Logio data, Meicroffon, Synhwyrydd golau, Synhwyrydd tymheredd | Gweithio'n wyddonol, Rhesymeg Boolean, Synwyryddion, Trafod data, Trafod gwybodaeth, Ystadegau a graffiau

Cam 1: Gwneud

Beth yw e?

Darganfyddwch y lleoedd gorau i dyfu planhigion trwy ddefnyddio eich BBC micro:bit i astudio lefelau golau a thymheredd dros sawl awr neu ddiwrnod.

Cyflwyniad

Canllaw codio

Beth sydd ei angen arnoch

 • micro:bit V2
 • cyfrifiadur a chebl USB meicro ar gyfer codio'r micro:bit a gweld eich data
 • pecyn batri micro:bit (dewisol ond argymhellir)
 • efallai y bydd ein canllaw cofnodi data yn ddefnyddiol

Casglu data

 • Fflachiwch y rhaglen isod ar eich micro:bit.
 • Datgysylltwch e o'ch cyfrifiadur, atodwch becyn batri a rhowch y micro:bit lle yr hoffech astudio lefelau tymheredd a golau.
 • Bydd trosglwyddo rhaglen newydd i'ch micro:bit yn dileu unrhyw logiau data blaenorol, ond gallwch hefyd ddileu hen ddata trwy bwyso'r botymau A a B gyda'i gilydd. Mae cael un set o ddata gyda stampiau amser di-dor yn ei gwneud hi'n haws ei gweld yn nes ymlaen.
 • Pwyswch y botwm A i ddechrau cofnodi. Bydd tic yn ymddangos ar y sgrîn LED. Bydd nawr yn cofnodi data bob 1 funud (60,000 milieiliad). Gallwch newid y cyfwng hwn trwy addasu'r bloc 'pob' yn y cod. Mae calon yn fflachio ar y sgrîn LED i ddangos pan fydd data'n cael eu cofnodi.
 • Yn yr achos anhebygol bod y cofnod yn dod yn llawn, mae'r cod yn rhoi gwybod i chi trwy oleuo'r holl LEDs ar y sgrîn.
 • Pwyswch y botwm B i stopio cofnodi. Byddwch yn gweld 'X' yn ymddangos i ddangos ei fod wedi stopio.

Dadansoddwch eich data

 • Datgysylltwch y pecyn batri a phlygiwch y micro:bit yn ôl i mewn i gyfrifiadur. Mae'r micro:bit yn ymddangos fel gyriant USB o'r enw MICROBIT. Edrychwch yn y gyriant MICROBIT ac agorwch y ffeil MY_DATA i weld tabl o'ch data mewn porwr gwe:
Y gyriant MICROBIT fel y mae'n ymddangos yn Windows

Sut i ddod o hyd i'ch data ar y gyriant MICROBIT

Y ffeil MY_DATA fel y mae'n ymddangos pan fyddwch chi'n ei hagor mewn porwr gwe

Mae eich data yn ymddangos mewn tabl mewn porwr gwe

 • Mae'r stampiau amser yn y log yn cynrychioli faint o amser sydd wedi mynd heibio ers i'ch micro:bit gael ei droi ymlaen. Os byddwch chi'n mewngofnodi mwy nag un set o ddata heb glirio'r cofnod, efallai na fyddwch chi'n gallu gweld rhagolwg gweledol y data rydych chi am eu hastudio, felly mae'n syniad da dileu'r cofnod sydd wedi'i storio'n flaenorol cyn dechrau arbrawf newydd.
 • Cliciwch ar Rhagolwg gweledol i weld graff o'ch data:
Graff yn dangos data golau a thymheredd
 • Gallwch ynysu llinellau unigol trwy glicio ar eu labeli. Gall darlleniadau golau amrywio rhwng 0 a 255, ond mae tymheredd yn debygol o amrywio mewn ystod lai. Yma gallwn weld newidiadau mewn tymheredd yn gliriach trwy edrych ar ei linell ar ei ben ei hun:
Yn dangos y llinell tymheredd ar y graff yn unig
 • Gallwch hefyd glicio ar y botwm Copïo ac yna gludwch eich data i mewn i daenlen.

Cam 2: Codio

Cam 3: Gwella

 • Cofnodi data dros gyfnod hwy o amser, megis unwaith yr awr am sawl diwrnod.
 • Cynhaliwch yr arbrawf mewn gwahanol leoedd a chymharwch eich data.
 • Crëwch adroddiad yn seiliedig ar eich canfyddiadau i helpu pobl i wneud penderfyniadau ynghylch ble bydd planhigion yn tyfu orau.
 • Gallech chi ddefnyddio’r prosiect hwn i astudio patrymau defnydd golau a gwresogi trydan a defnyddio’r data i awgrymu ffyrdd o arbed ynni.
 • Addaswch y cod i astudio lefelau sŵn dros amser gan ddefnyddio'r meicroffon.
Ariennir gan Lywodraeth Cymru / Funded by Welsh Government

Translation generously supported by the Welsh Government.