Skip to content

Gweithgaredd

Mesurydd inswleiddio sain

Canolradd | MakeCode, Python | Meicroffon, Radio | Cyfathrebu, Dewis, Gweithio'n wyddonol, Mesuriad, Newidynnau

Cam 1: Gwneud

Beth yw e?

Defnyddiwch ddau BBC micro:bit i fesur lefelau sain mewn ymchwiliad gwyddonol i briodweddau insiwleiddio sain gwahanol ddeunyddiau.

Cyflwyniad

Canllaw codio

Yn y prosiect hwn byddwch yn defnyddio technoleg cyfrifiadura i droi micro:bits yn offer i'ch helpu i gynnal arbrawf gwyddonol.

Mae'n defnyddio dau micro:bit a ffynhonnell sain i brofi priodweddau inswleiddio sain gwahanol ddeunyddiau. Fel y gallwch chi ddarllen y mesuriadau lefel sain hyd yn oed pan fydd y synhwyrydd wedi'i orchuddio, mae'n trosglwyddo mesuriadau sain trwy radio i micro:bit sy'n dderbynnydd sydd wedi'i osod gerllaw.

Gallwch drosglwyddo'r cod gwahanol (isod) i'r micro:bits sy'n drosglwyddyddion a derbynyddion, neu gallwch chi ei godio'ch hun a dysgu sut mae'n gweithio yn y fideo codio uchod.

Trosglwyddydd / synhwyrydd

Y micro:bit sy'n drosglwyddydd, y mae'n rhaid iddo fod yn micro:bit V2, yw'r synhwyrydd sain y byddwch chi'n ei lapio mewn gwahanol ddeunyddiau. Mae'n defnyddio ei feicroffon i fesur lefelau sain ac yna'n eu hanfon ar y radio.

Diagram yn dangos lleoliad y fewnfa meicroffon i'r dde o'r logo cyffwrdd ar y micro:bit V2

Mae'r meicroffon yn synhwyro sain o dwll bach ar flaen y micro:bit. Gwnewch yn siŵr nad yw'r deunyddiau rydych chi am eu profi yn cyffwrdd â hyn nac yn symud yn ei erbyn, oherwydd gallai hyn effeithio ar eich darlleniadau lefel sain. Efallai y bydd yn ddefnyddiol i chi osod micro:bit y synhwyrydd y tu mewn i flwch cardbord wedi'i leinio â gwahanol ddeunyddiau, er enghraifft.

Ffynhonnell sain

Gosodwch ffynhonnell sain bellter penodol o'r synhwyrydd. Gall hyn fod yn unrhyw beth, fel offeryn cerdd sy'n gwneud sain ar lefel gyson, neu dôn ffôn symudol. Rydym hefyd wedi darparu ffeil sain isod y gallwch ei chwarae o ffôn neu gyfrifiadur.

Mae cael y ffynhonnell sain yn gwneud synau o'r un lefel sain a'r un pellter o'r synhwyrydd yn sicrhau ei fod yn brawf teg.

Derbynnydd

Y micro:bit sy'n dderbynnydd yw lle byddwch chi'n gweld y darlleniadau lefel sain. Gallwch ei osod yn unrhyw le o fewn ychydig fetrau i'r trosglwyddydd.

Dechrau'r arbrawf

 • Lapiwch y trosglwyddydd / synhwyrydd yn y deunydd rydych chi am ei brofi.
 • Pwyswch y botwm ailosod ar gefn y micro:bit sy'n dderbynnydd pan fyddwch chi'n dechrau pob prawf i osod lefel y sain yn ôl i 0. Cadwch yn dawel iawn!
 • Gwnewch y sain gan ddefnyddio'ch ffynhonnell sain.
 • Pwyswch y botwm A ar y derbynnydd i weld lefel y sain ar y sgrîn LED. Dangosir hyn ar raddfa o 0 (y tawelaf) i 255 (yr uchaf). Mae'n dangos y lefel sain uchaf a fesurwyd ers i chi bwyso'r botwm ailosod.
 • Gwnewch nodyn o'r rhif gan ddefnyddio ein taflen cofnodi data neu ar ddarn arall o bapur.
 • Ailadroddwch yr arbrawf, gan lapio'r trosglwyddydd / synhwyrydd mewn gwahanol ddeunyddiau.
 • Yna gallwch chi ddadansoddi eich data i ddod i gasgliadau ynglŷn â pha ddefnyddiau sy'n gwneud yr inswleiddwyr sain gorau.

Beth sydd ei angen arnoch

 • Dau micro:bit. (Rhaid i'r trosglwyddydd fod yn micro:bit V2, ond gall y derbynnydd fod yn micro:bit V1 neu V2.)
 • O leiaf un pecyn batri (argymhellir ar gyfer y trosglwyddydd)
 • Ffynhonnell sain gyson
 • Deunyddiau gwahanol i'w profi, er enghraifft ewyn, deunydd lapio swigod, cardbord a phapur. Gall blwch cardbord bach fod yn ddefnyddiol hefyd
 • Tâp gludiog neu fandiau rwber i gadw'r deunyddiau yn eu lle
 • Pren mesur neu dâp mesur i fesur pellter sefydlog rhwng y ffynhonnell sain a'r trosglwyddydd
 • Taflen cofnodi data neu bapur a phensil

Adnoddau ategol

Gellir defnyddio'r daflen recordio data i gofnodi'ch mesuriadau, a gellir chwarae'r ffeil sain o ffôn neu gyfrifiadur i'w defnyddio fel eich ffynhonnell sain.

Taflen cofnodi data

Cam 2: Codio

Trosglwyddydd / synhwyrydd

1from microbit import *
2import radio
3
4
5radio.config(group=1)
6radio.on()
7
8while True:
9  # turn the sound level into a string so we can send it over radio
10  radio.send(str(microphone.sound_level()))
11  sleep(200)
12  

Derbynnydd

1from microbit import *
2import radio
3
4
5radio.config(group=1)
6radio.on()
7max = 0
8
9while True:
10  if button_a.was_pressed():
11    display.scroll(max)
12  sound_level = radio.receive()
13  if sound_level:
14    if int(sound_level) > max:
15      max = int(sound_level)
16      

Nifer o arbrofion yn yr un ystafell

Os oes angen i chi gynnal nifer o arbrofion yn yr un ystafell, bydd angen eu rhif grŵp radio unigryw eu hunain ar bob pâr o micro:bits. Addaswch y cod i newid rhif grŵp radio. Gallwch ddefnyddio unrhyw rif grŵp radio rhwng 0 a 255, gan wneud yn siŵr bod y rhifau ar bob pâr o micro:bits yn cyfateb.